Home » Ngoại ngữ Bảng Vàng thông báo lịch tổng khai giảng
Today: 18-03-2018 12:34:15

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngoại ngữ Bảng Vàng thông báo lịch tổng khai giảng

(Ngày đăng: 15-03-2018 14:38:44)
           
Lịch khai giảng tháng 03/2018 khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, học phí 650.000đ/tháng, tặng Balo, tập SGV, giáo trình; LH: 0902 516 288 thầy Tuấn - cô Mai

Chi tiết lịch khai giảng tháng 03/2018 cơ sở Bảng Vàng, quận 2, TP. HCM khoá học tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật.

1. Khoá học tiếng Anh: 

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG ANH
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Trẻ em Level 4 Thứ 3,5,7 (18h00 - 19h30) 16/03/2018
Trẻ em Pre Starter  Thứ 2,4,6 (18h00 - 19h30) 16/03/2018
Trẻ em Level 6 Thứ 2,4,6 (18h00 - 19h30) 14/03/2018
Giao tiếp cơ bản  Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h00) 14/03/2018
Giao tiếp Level B Thứ 3,5,7 (18h00 - 19h30) 13/03/2018
Giao tiếp Level A Thứ 3,5,7 (18h00 - 19h30) 19/03/2018
Giao tiếp Level C Thứ 2,4,6 (18h00 - 19h30) 28/03/2018

2. Khoá học tiếng Hàn: 

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HÀN
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h30 - 20h00) 09/03/2018
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (17h30 - 19h00) 09/01/2018

3. Khoá học tiếng Hoa: 

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG HOA
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h00) 15/03/2018
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h00 - 19h30) (19h30 - 21h00) 21/03/2018

4. Khoá học tiếng Nhật: 

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT
Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h00) 13/04/2018
Trung cấp A3 Thứ 2,4,6 (18h00 - 19h30) 04/04/2018
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h00 - 19h30) 22/03/2018

Ghi chú: Các bạn học viên đăng ký trước ngày khai giảng để nhà trường xếp lớp.

Đăng ký và học tại: 

Quận 2: 430A Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (Ngoại ngữ Bảng Vàng thuộc công ty Sài Gòn Vina)

LH: 0902 516 288 thầy Tuấn - cô Mai để biết rõ thông tin chi tiết lịch khai giảng tại ngoại ngữ Bảng Vàng quận 2, TP. HCM.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn