Home » Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung ở Tp. HCM - Ngoại ngữ Sài Gòn Vina
Today: 24-08-2019 00:41:45

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung ở Tp. HCM - Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

(Ngày đăng: 23-08-2019 00:14:43)
           
Thông báo lịch tổng khai giảng khoá học tiếng Trung mới nhất cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh. Lớp tiếng Trung vỡ lòng, căn bản, nâng cao, luyện thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5.

Hệ thống ngoại ngữ Sài Gòn Vina thông báo lịch tổng khai giảng khoá học tiếng Trung sớm nhất ở Tp. Hồ Chí Minh tại Quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Hóc  Môn, Thủ Đức, Quận 4, Quận 6, Quận 7, Quận 9, Quận 12.

LH: 0902 516 288 - Địa chỉ dạy tiếng Trung ở Tp. HCM

1.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Phú Nhuận:

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 20/08/2019
Sơ cấp A1  Thứ 3,5,7 (18h - 19h30)  22/08/2019
Sơ cấp A1  Thứ 2,4,6 (18h - 19h30)  23/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 21/08/2019
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 19/08/2019

2.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Bình Thạnh:

+ Cơ sở: 374 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h-19h30) 21/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30-21h) 27/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h-19h30) 22/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (8h-9h30) 20/08/2019
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (18h-19h30) 21/08/2019

+ Cơ sở: 363 - 365 Phạm Văn Đồng, P.11, Q.Bình Thạnh

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 21/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 20/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 22/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 19/08/2019

Lịch khai giảng khoá học tiếng Trung ở Tp. HCM - Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

3.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Tân Phú:

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 19/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 20/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 22/08/2019
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (19h30-21h) 23/08/2019
Sơ cấp A2 Sáng - Linh động 21/08/2019

4.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Thủ Đức:

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 22/08/2019
Sơ cấp A1  Thứ 2,4,6 (18h - 19h30)  19/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h-19h30) 20/08/2019

5.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q.Hóc Môn:

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h) 20/08/2019
Sơ cấp A1  Thứ 2,4,6 (18h - 19h30)  23/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 20/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 21/08/2019
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (18h-19h30) 27/08/2019

6.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 4

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1  Thứ 2,4,6 (18h - 19h30)  21/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h - 19h30)  27/08/2019
Sơ cấp A2  Thứ 3,5,7 (18h - 19h30) 17/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h) 23/08/2019

7.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 6

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h-19h30) 23/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30-21h) 22/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h-19h30) 20/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30-21h) 19/08/2019
Sơ cấp A2 Thứ 3,5,7 (19h30-21h) 21/08/2019

8.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 7

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h-19h30) 23/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30-21h) 20/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30-21h) 19/08/2019
Sơ cấp A2 Thứ 2,4,6 (18h-19h30) 21/08/2019

9.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 9

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Trung cấp B1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30) 23/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30 - 21h)  26/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30 - 21h)  20/08/2019
Sơ cấp A1  Thứ 3,5,7 (18h - 19h30)  22/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h - 19h30)  21/08/2019

10.Lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung Q 12

Khóa học Lịch học Ngày khai giảng
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (18h-19h30) 22/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 3,5,7 (19h30-21h) 24/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (18h-19h30) 21/08/2019
Sơ cấp A1 Thứ 2,4,6 (19h30-21h) 28/08/2019
Sơ cấp A3 Thứ 2,4,6 (18h-19h30) 26/08/2019

Chương trình tiếng Trung trình độ trung, cao cấp, luyện thi HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tại cơ sở. Chi tiết về lịch tổng khai giảng khoá tiếng Trung liên hệ: 0902 516 288 thầy Tuấn, cô Mai

Trụ sở chính: 629 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh; Địa chỉ các cơ sở ngoại ngữ Sài Gòn Vina tại Tp. HCM.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn