Home » Be đi với trạng từ chỉ nơi chốn V-ing
Today: 13-12-2018 11:04:18

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Be đi với trạng từ chỉ nơi chốn V-ing

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:03:46)
           
BE ĐI VỚI TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN V-ING, a. What is he doing? He is studying in his room. Thằng bé đang làm gì vậy? Nó đang học ở trong phòng.) b. Where is he?

BE ĐI VỚI TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN V-ING

A. What is he doing?

- He is studying in his room.

Thằng bé đang làm gì vậy?

Nó đang học ở trong phòng.

B. Where is he?

- He’s in his room studying.

Thằng bé đâu?

Nó đang ở trong phòng học bài.

C. What was Linh doing when you arrived?

She was reading a book in bed.

Lúc anh tới bé Linh đang làm gì vậy?

Con bé đang đọc sách ở trên giường.

Be đi với trạng từ chỉ nơi chốn V-ing

D. Where was Linh when you arrived?

- She was in bed reading a book.

Lúc anh tới thì Linh đang ở đâu?

Con bé đang ở trên giường đọc sách.

Trạng ngữ chỉ nơi chốn đôi khi có thể đứng giữa be và hình thức V-ing của động từ, xem ví dụ b và d.

is + in her room + studying 

was + in bed + reading

Ví dụ a: cả câu hỏi và câu trả lời đều 

chú ý vào hoạt động của chủ từ he ở thời điểm hiện tại. (What...doing?)

Ví dụ b: câu hỏi và câu trả lời chú ý vào vị trí của Linh, chú ý vào địa điểm (Where) chứ không phải (What).

 BE ĐI VỚI TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN V-ING biên soạn bởi Trường ngoại ngữ Saigon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news