Home » Mệnh đề danh từ với Whether và If
Today: 13-12-2018 11:48:23

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mệnh đề danh từ với Whether và If

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:04:06)
           
MỆNH ĐỀ DANH TỪ VỚI WHETHER VÀ IF - Khi dùng câu hỏi Yes/No làm mệnh đề danh từ, ta dùng WHETHER hoặc IF đứng trước mệnh đề.

Cách dùng MỆNH ĐỀ DANH TỪ VỚI WHETHER VÀ IF

YES/NO QUESTION

Will she come?

Cô ấy sẽ đến chứ?

Does he need help?

Hắn có cần giúp không?

NOUN CLAUSE

1. I don't know whether she'll come.

I don't know if she will come.

(Tôi không biết cô ấy có đến hay không).

mệnh đề danh từ với whether và if

2. I wonder whether he needs help.

I wonder if he needs help.

(Tôi thắc mắc không biết hắn có cần giúp hay không).

Khi dùng câu hỏi Yes/No làm mệnh đề danh từ, ta dùng whether hoặc if đứng trước mệnh đề.

Chú ý:

Whether thường dùng trong văn phong trang trọng, tuy nhiên If dùng khá phổ biến, đặc biệt trong văn nói.

3. I wonder whether or not she will come.

(Tôi thắc mắc không biết cô ấy có đến hay không).

4. I wonder whether she will come or not.

5. I wonder if she will come or not.

Ví dụ (c,d,e): dùng or not.

6. Whether she comes or not is unimportant to me.

(Việc cô ta có tới hay không chẳng quan trọng với tôi).

Ví dụ (f): Mệnh đề danh từ trong vai trò làm chủ từ của câu.

MỆNH ĐỀ DANH TỪ VỚI WHETHER VÀ IF được biên soạn bởi trường Anh ngữ SaiGon Vina

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news