Home » Từ để hỏi đi với To-infinitive
Today: 13-12-2018 10:47:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Từ để hỏi đi với To-infinitive

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:04:11)
           
TỪ ĐỂ HỎI ĐI VỚI TO-INFINITIVE; Từ để hỏi (when,where, how, who, whom, whose, what, which) và whether đứng trước To-infinitive.

Cách dùng TỪ ĐỂ HỎI ĐI VỚI TO-INFINITIVE

- I don't know what I should do.

Tôi không biết nên làm gì.

- I don't know what to do.

- Sam can't decide whether she should go or stay home.

Sam không thể quyết định sẽ đi hay ở nhà.

từ để hỏi đi với to-infinitive

- Sam can't decide whether to go or (to) stay home.

- Please tell me how I can get to the bus station.

Vui lòng chỉ cho tôi làm thế nào để đi đến trạm xe buýt.

- Please tell me how to get to the bus station.

- Ha told us where we could find it.

Hà nói cho chúng tôi nơi để kiếm cái đó.

- Ha told us where to find it.

Từ để hỏi (when,where, how, who, whom, whose, what, which) và whether đứng trước To-infinitive.

Mỗi cặp câu ví dụ có nghĩa giống nhau. 

Chú ý: 

(Wh) + to-Infinitive = should / can / could

Cách dùng TỪ ĐỂ HỎI ĐI VỚI TO INFINITIVE được biên soạn bởi trường Anh ngữ SaiGon Vina

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news