Home » Hình thức mạo từ
Today: 13-12-2018 12:07:40

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hình thức mạo từ

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:04:55)
           
HÌNH THỨC MẠO TỪ - Cách phát âm của a/an, the phụ thuộc vào phiên âm từ điển, chứ không phải do cách viết chữ cái đầu tiên của từ đứng sau A/an và The.

Tìm hiểu HÌNH THỨC MẠO TỪ

+ A/an và The đi với nguyên âm hay phụ âm?

A /ə/ + phụ âm và An /ən/ + nguyên âm

The /ðə/ + phụ âm và The /ði / + nguyên âm

hình thức mạo từ

- A + phụ âm:

a shelf /ə/ + /ʃ/

a visitor /ə/ + /v/

a big exhibition /ə/ + /b/

Và: 

- An + nguyên âm

an accident /n/ +/æ/

an exhibition /n/ +/e/

an interesting display n/ + / ɪ /

- The / ðə / + phụ âm

the self /ə/ + /ʃ /

- The /ði / + nguyên âm

the accident /ɪ/ + /æ/

+ Cách phát âm của A/an và The:

Cách phát âm của "a/an, the" phụ thuộc vào phiên âm từ điển, chứ không phải do cách viết chữ cái đầu tiên của từ đứng sau A/an và The.

Đặc biệt chú ý vào các từ bắt đầu bằng chữ "o, u, h" hoặc từ viết tắt.

- a one-day event /ə/ + /w/

a union/ uniform/ university /ə/ +/j/

a European country /ə// +/j/

a holiday /ə/ + /h/

a U-turn /ə/ + /j/

- an only child /n/+/əʊ/

hình thức mạo từ

an umbrella /n/ + /ʌ/

an error /n/ + /e/

an hour /n/ + /aʊ/

an MI5 agent /n/ + /e/

Chú ý:

+ Chữ "h" trong tiếng Anh có trường hợp được phát âm, có trường hợp không.

a hotel /ə/ + /h/

hoặc

an hotel /n/+/əʊ/

Tương tự: a/an historic moment; a/an horrific accident.

Cách loại bỏ âm /h/ ít trang trọng và thường dùng trong văn cổ.

+ Trong các bài diễn văn cần đọc chậm hoặc để nhấn mạnh, ta có thể phát âm a /eɪ /, an /æn/ và the /ðiː/.

And now, ladies and gentlemen,a /eɪ / special item in our show.

Thưa quý ông, quý bà,và bây giờ chúng ta sẽ tới một tiết mục đặc biệt trong buổi biểu diễn.

"The" được nhấn trọng âm có nghĩa là "the only" hoặc "the most important".

Aintree is the /ðiː/ place to be on Grand National Day.

Trường đua Aintree là nơi tốt nhất để tổ chức lễ hội thời trang truyền thống Grand National.

HÌNH THỨC MẠO TỪ được biên soạn bởi trường Anh ngữ SaiGon Vina

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news