Home » Cách dùng Will
Today: 13-12-2018 10:25:48

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách dùng Will

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:05:03)
           
Cách dùng will - Dùng Will khi quyết định làm điều gì đó ngay vào lúc nói hoặc đồng ý hay từ chối làm việc gì

Dùng Will khi quyết định làm điều gì đó ngay vào lúc nói hoặc đồng ý hay từ chối làm việc gì

Oh, I've left the door open. I will go and shut it.

Ồ, mình đã để cửa mở. Tôi sẽ đi và đóng cửa lại.

I'm too tired to walk home. I think I will get a taxi.

Tôi rất mệt không thể đi bộ về nhà được. Tôi nghĩ tôi sẽ bắt một chiếc taxi.

I've asked John to help me but he won't.

Tôi đã nhờ John giúp tôi nhưng anh ta không thể.

Dùng Will để hứa hẹn làm điều gì đó.

cách dùng will

Thank you for lending me the money. I will pay you back on Friday.

Cảm ơn bạn vì đa cho tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả cho bạn vào thứ sáu.

Dùng Will để dự đoán về tương lai

I think United will win the game.

Tôi nghĩ độ Mĩ sẽ thắng trận đấu.

One day people will travel to Mars.

Một ngày nào đó con người sẽ lên Sao Hỏa.

CÁCH DÙNG WILL được biên soạn bởi trường Anh ngữ SaiGon Vina

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news