Home » Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Today: 16-12-2018 18:33:46

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

(Ngày đăng: 18-01-2018 09:24:28)
           
Đây là thì vừa mang nghĩa là hành động mới hoàn thành sau đó tiếp tục tác động đến hiện tại nên cấu trúc của nó sẽ là kết hợp giữa cấu trúc thì hiện tại hoàn thành và cấu trúc thì tiếp diễn.

1. Thì ở dạng câu khẳng định:

S + have/ has + been + V-ing

Ví dụ:

It has been raning all day.

Trời mưa suốt cả ngày.

2. Câu khẳng định:

S + have/ has + not + been + V-ing 

Ví dụ:

Our team hasn't  been doing very well lately.

Gần đây đội chúng tôi chơi không tốt lắm.

3. Câu nghi vấn:

Have/ has + S + been + V-ing?

Ví dụ:

Have you been waiting long? 

Anh đợi có lâu không?

 

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

1. Dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài liên tục đến hiện tại.

We have been waiting here for twenty minutes.

Chúng tôi đã ở đây 20 phút rồi.

Lưu ý: Với cách dùng này thì bạn cần thêm thời gian vào câu để cho thấy tính liên tục của hành động.

2. Hành động vừa mới kết thúc và có kết quả ở hiện tại.

I have been swimming. That's why my hair is wet.

Tôi đã bơi. Đó là lí do tại sao tóc tôi ướt.

3. Hành động xảy ra trong một thời gian từ quá khứ đến hiện tại.

Sarah has been playing the piano since she was five.

Sara chơi piano từ lúc chỉ mới năm tuổi.

Lưu ýKhông dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức, tri giác, sở hữu. Với các động từ này ta dùng thì hiện tại hoàn thành.

Chuyên mục "Hiện tại hoàn thành tiếp diễn" do giáo viên tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ SaiGon Vina tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news