Home » Would you like..?/Do you like...?
Today: 15-11-2019 05:28:00

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Would you like..?/Do you like...?

(Ngày đăng: 16-01-2019 11:23:33)
           
Would you like...? thường là một lời mời hoặc lời đề nghị còn Do you like...? thường dùng để hỏi ý kiến. Sự khác biệt cơ bản được thể hiện trong bài viết bên dưới.

1. Would you like...? = Do you want...?

+ Dùng để đề nghị cái gì đó:

Would you like some coffee? - No, thank you.

(Bạn có muốn uống cà phê không? -Không, cảm ơn).

Would you like a chocolate? - Yes, please.

(Bạn có muốn ăn sôcôla không? - Vâng).

+ Mời ai đó làm gì:

Would you like to go for a walk?

(Bạn có muốn tản bộ một chút không?).

Would you like to have dinner with us on Sunday?

(Bạn có muốn ăn tối với chúng tôi vào chủ nhật không?).

I'd like/I would like... là cách nói lịch sự thay cho I want...

do you like

I'm thirsty. I'd like a drink.

I'd like some information about hotels, please.

(Tôi cần biết một số thông tin về khách sạn).

2. Would you like...? and Do you like...?

Would you like...? - I'd like...: thường là lời mời, lời đề nghị.

Do you like...? - I like...: thường để hỏi ý kiến.

Would you like some tea? = Do you want some tea?

(Bạn có muốn uống trà không?).

Do you like tea? = Do you think tea is nice?

(Bạn có thích trà không?).

Would you like to go to the cinema tonight? (= Do you want to go to the cinema tonight?)

(Tối nay bạn có muốn đi xem phim không?). (ngụ ý mời đi xem phim)

Do you like going to the cinema tonight?

(Bạn có thích đi xem phim không?). 

I'd like an orange, please. (= Can I have an orange?)

(Tôi muốn một quả cam). (ngụ ý hỏi xin một quả cam).

I like oranges. (general)

(Tôi thích cam). (nói chung)

Để hiểu rõ hơn về Would you like..?/Do you like...? vui lòng liên hệ Trung tâm ngoại ngữ Saigon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news