Home » Những từ Tiếng Anh hay bị phát âm sai
Today: 28-05-2018 14:52:28

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Những từ Tiếng Anh hay bị phát âm sai

(Ngày đăng: 18-01-2018 10:20:30)
           
Trong Tiếng Anh có nhiều từ được phát âm khác hẳn cách viết nên do thói quen hoặc cách đọc từ thông thường mà chúng ta hay đọc sai những từ sau đây.

Những từ Tiếng Anh hay bị phát âm sai:

1. Audition /ɔːˈdɪʃ(ə)n/ (âm au được phiên âm "o:" dài nhưng hay bị đọc sai thành au như tiếng việt): vòng thử giọng

2. Walk /wɔːk/ (âm al cũng phiên âm "o:" dài, nhưng hay bị đọc sai thành âm a): đi bộ, đi dạo

3. Purpose /ˈpəːpəs/ (đuôi ose ở đây phiên âm là ə: /pớ pợts/ nhưng hay bị đọc thành /pơ pâu s/ như từ pose): mục đích

4. Purchase /ˈpəːtʃɪs/ (đuôi ase phiên âm ơ nhưng hay bị đọc sai thành ây: /pơ chây s/ như từ chase): mua

5. Heritage /ˈhɛ rɪ tɪdʒ/ (đuôi age ở đây đọc thành ɪdʒ giống như village): di sản

nhung tu tieng anh hay bi phat am sai

Âm d trong các từ sau đọc thành (nặng hơn âm gi tiếng việt chút) chứ ko phải đ:

6. Educate /ˈɛ djʊ keɪt/ (do đó không phải đọc là E đu): giáo dục

7. Schedule /ˈskɛ djuːl/ (Ské chồ chứ không phải là ske đu): lịch trình, thời gian biểu

8. Procedure /prəˈsiːdʒə/ (rờ xí giờ chứ không phải là rồ điu): phương thức, phương pháp

9. Says /sɛz/ (từ say khi thêm s, âm a đọc thành e, không phải sây, tương tự said /sed/): nói

10. Singer /ˈsɪŋə/  (âm g trong từ này câm, không phải /sing gờ/ mà là /síng ngờ/): ca sĩ

11. Question /ˈkwɛstʃ(ə)n/ (đuôi tion hay đọc thành ʃờn nhưng từ này đọc thành /chờn/): câu hỏi 

Các từ sau đây âm "ch" đọc là "k":

12. Chemistry /ˈke mɪs tri/ hoặc chemical, character: hóa chất, hóa học

13. Stomach / ˈstʌ mək /. Chaos /ˈkeɪ ɑːs/ (không phải /sờ to mát chờ/ hay /chao sờ/): dạ dày

14. Chef /ʃef / (ch đọc thành s nặng, từ này gốc tiếng pháp): đầu bếp

15. Laugh / læf/. Plough /plaʊ/ (“gh” đọc thành f hoặc bị câm): cười

16. Circumstance /‘sɜː kəm stæns/ (quy tắc u hay được đọc thành ă, nhưng từ này đọc thành ơ): tình huống, tình thế

Để biết thêm về "Những từ Tiếng Anh hay bị phát âm sai" xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news