Home » Liên từ trong Tiếng Anh (Conjunction) Phần 1
Today: 28-05-2018 14:51:58

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Liên từ trong Tiếng Anh (Conjunction) Phần 1

(Ngày đăng: 18-01-2018 10:21:44)
           
Các liên từ đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho câu trong văn viết cũng như văn nói trở nên mượt mà và trang trọng hơn.

Liên từ là từ được sử dụng để liên kết hai từ, cụm từ hoặc mệnh đề lại với nhau. Có ba loại liên từ trong Tiếng Anh:

1. Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)

Liên từ kết hợp được sử dụng để kết nối hai (hoặc nhiều hơn) đơn vị từ tương đương nhau:

Ví dụ:

I like watching sports and listening to music.

(Tôi thích xem những môn thể thao và nghe nhạc)

*NOTE: Cụm từ sau đây sẽ giúp các bạn nhớ được những liên từ này:

FANBOYS (F – for, A – and, N – nor, B – but, O – or, Y – yet, S – so)

- FOR: giải thích lý do hoặc mục đích (dùng giống because)

Ví dụ:

I do morning exercise every day, for I want to keep fit.

(Tôi thích tập thể dục mỗi ngày, vì tôi muốn giữ được thân hình thon gọn)

* Lưu ý: khi hoạt động như một liên từ, for chỉ đứng ở giữa câu, sau for phải sử dụng một mệnh đề và trước for phải có dấu phẩy (,)

- AND: thêm / bổ sung một thứ vào một thứ khác

Ví dụ: 

I would like to eat and drink in the restaurant.

(Tôi muốn ăn và uống tại nhà hàng)

lien tu trong tieng anh (conjunction) phan 1

NOR: dùng để bổ sung một ý phủ định vào ý phủ định đã được nêu trước đó.

Ví dụ: 

 I don’t like listening to music nor playing sports. I’m just keen on reading.

(Tôi không muốn nghe nhạc và cũng không muốn chơi thể thao. Tôi chỉ thích đọc sách mà thôi)

- BUT: dùng để diễn tả sự đối lập, ngược nghĩa

Ví dụ:

Adele works quickly but accurately.

(Adele làm việc rất nhanh nhưng không chính xác)

OR: dùng để trình bày thêm một lựa chọn khác.

Ví dụ:

Jimmy can play games or watch TV.

(Jimmy có hai lựa chọn, một là chơi điện tử hoặc xem TV)

YET: dùng để giới thiệu một ý ngược lại so với ý trước đó (tương tự but)

Ví dụ:

 I took a book with me on my holiday, yet I didn’t read a single page.

(Tôi đem theo quyển sách vào kỳ nghỉ của tôi, nhưng tôi vẫn chưa đọc một trang giấy nào)

SO: dùng để nói về một kết quả hoặc một ảnh hưởng của hành động/sự việc được nhắc đến trước đó.   

Ví dụ: 

I’ve started dating one soccer player, so now I can watch the game each week.

(Tôi đã hẹn hò với một cầu thủ bóng đá, vì vậy tôi có cơ hội xem những trận đá bóng mỗi tuần)

*NOTE:  Nếu liên từ kết hợp được dùng để liên kết 2 mệnh đề độc lập (mệnh đề có thể đứng riêng như một câu) thì giữa hai mệnh đề phải sử dụng dấu phẩy (,). Nếu liên từ được dùng để kết nối 2 cụm từ (câu không hoàn chỉnh) hoặc từ (ví dụ trong danh sách liệt kê) thì không cần dùng dấu phẩy (,).

Để biết thêm về "Liên từ trong Tiếng Anh (Conjunction) Phần 1" xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news