Home » Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi xin việc
Today: 24-06-2018 09:57:29

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi xin việc

(Ngày đăng: 18-01-2018 10:24:03)
           
I’m a careful and hard-working person...dưới đây là các mẫu câu, cụm từ, đoạn hội thoại giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi xin việc thành công nhất.

Một số mẫu câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi xin việc:

1. Allow me to introduce myself. I’m An. 

(Cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là An)

2. Hello! My name is Binh.

(Xin chào! Tôi tên là Bình)

3. I have a B.S degree 

(Tôi có bằng cử nhân khoa học)

4. Hutech University. I have learned Economics there for 4 years.

(Đại học Hutech. Tôi đã học kinh tế ở đó trong 4 năm)

5. I have been a Marketing Executive at Apple. My main task is to manage the whole marketing activities. 

(Tôi hiện đang là nhân viên Marketing tại công ty Apple. Nhiệm vụ chính của tôi là quản lý toàn bộ hoạt động marketing)

6. I have been a recruiter at Sendo. My main task is find suitable candidates for company’s positions.

(Tôi hiện đang là nhà tuyển dụng của công ty Sendo. Nhiệm vụ chính của tôi là tìm ra những ứng viên thích hợp với các vị trí của công ty)

7. Before that, I worked at Bosch, where I worked with many partners from many countries in the world. 

(Trước đó tôi đã làm việc tại công ty Bosch, nơi tôi đã làm việc với nhiều đối tác từ nhiều nước trên Thế giới)

8. I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new working environment and take initiative in work.

(Tôi là người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và  thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc và chủ động trong công việc)

9. I got 3 months experience as an internship at X company

(Tôi có 3 tháng kinh nghiệm khi làm thực tập sinh tại công ty X)

Giới thiệu bản thân khi đi xin việc:

gioi thieu ban than bang tieng anh khi xin viec 1. My name’s Nguyen Phuong. I’m 22 years old and I’m single. I have just graduated from University in August with the major in accounting. I got 3 months experience as an internship at A company. I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new working environment and take initiative in work.

(Tôi tên là Nguyễn Phương. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 7, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm thực tập tại Công ty A trong 3 tháng. Tôi là người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và  thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và chủ động trong công việc)

2. I’m Bich Hoa. I’m 27 years old and I’m single. I was born and grew up in Vung Tau, but I have been working in HCM City for 4 years. I graduated from Economic University and got 4 years experience in administration and 1 year in human resource management. I’m active. I like work related to human beings. I’m rather serious and sensitive, I can quickly catch up psychology of other people. 

(Tôi tên là Bích Ngọc. Tôi 27 tuổi và đang độc thân. Tôi sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu nhưng công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được 4 năm. Tôi tốt nghiệp đại học Kinh tế và có 4 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sự và 1 năm trong việc quản trị nhân lực. Tôi là người năng động. Tôi yêu thích những công việc về con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, tôi có thể nắm bắt tâm lý của người khác rất nhanh)

3. My name’s Phuong.I got married and had one son, I’m living in District 1. I have 5 years experience in Marketing field and I’m a group leader of A company. I’m friendly and kind to help other people. I like dealing with difficult problems and challenged issues. I’m rather serious in work and can work under high pressure.

(Vâng. Tôi tên là Phương. Tôi đã kết hôn và có 1 con trai hiện đang sống tại quận 1. Tôi có 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực marketing và đang là trưởng nhóm của công ty A. Tôi là người thân thiện và thích giúp đỡ mọi người. Tôi thích giải quyết vấn đề khó và những công việc mang tính thử thách. Tôi khá nghiêm túc trong công việc và tôi có thể chịu đựng được áp lực cao)

Bài viết do đội ngũ Giảng viên tiếng Anh của Ngoại ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news