Home » Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
Today: 24-06-2018 09:58:28

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

(Ngày đăng: 18-01-2018 10:24:06)
           
I’m glad for this opportunity to introduce myself. My name is Linh Nguyen. Liệt kê mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay và phổ biến nhất.

I’m glad for this opportunity to introduce myself. My name is Linh Nguyen. Liệt kê mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay và phổ biến nhất

Mẫu 1:

1. Hello every one! I’d like to take a quick moment to introduce myself. My name is Ly Le (Xin chào mọi người! Tôi muốn dành vài phút để giới thiệu bản thân. Tên của tôi là Ly Le)

2. Everyone calls me Ly (Mọi người vẫn gọi tôi là Ly).

3. I am nearly almost 24 (Tôi sắp 24 tuổi rồi ).

mau gioi thieu ban than bang tieng anh4. I was born in Hochiminh City (Tôi sinh ra ở Thành phố Hồ Chí Minh).

5. I am an English teacher of the Foreign Language Center (Tôi là một giáo viên Tiếng Anh của một trung tâm Ngoại ngữ).

6. My hobbies are reading and writing (Sở thích của tôi là đọc và viết).

7. There are four of us in my family. They are dad, mom, brother and me (Có 4 người trong gia đình tôi. Đó là ba,mẹ anh trai của tôi và tôi).

8. It was pleasure to meet you (Hân hạnh được gặp anh).

9. Can I get/have your number? This way we can keep in touch. (Tôi lấy số điện thoại của anh được không? Để chúng ta có thể giữ liên lạc với nhau).

Mẫu 2:

A: Hello. Nice to meet you

(Xin chào. Rất vui được gặp bạn)

B: I’m very please to make your acquaintances

(Tôi rất vui  được làm quen với bạn)

A: I’m Alice. I’m a junior. I live in Hochiminh City. I was born in Da Nang but I have been living in Ho Chi Minh City for nearly 10 years. And you ?

(Tôi là Alice. Tôi là sinh viên năm 3.Tôi sinh ra ở Đà Nẵng nhưng tôi đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh gần 10 năm rồi. Còn bạn thì sao?)

B: My name is Lyly. I was born and grew up in Hochiminh City. I have graduated for 2 years. Now. I am working for a funiture Company.

(Tôi tên là Lyly. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tôi đang làm việc cho một công ty nội thất.)

A: Could you tell me something about your family?

(Bạn có thể cho tôi biết một vài điều về gia đình bạn được không?)

B: Yes. My family has 4 members. They are my father, my mother, my sister and me.). What about you?

(Vâng. Gia đình tôi có 4 thành viên. Đó là bố,mẹ,chị và tôi. Còn bạn thì sao?)

A: My family also has 4 members. They live in my hometown

(Gia đình tôi cũng có 4 thành viên. Họ hiện đang sinh sống ở quê tôi).

B: Do you have any special hobbies?

(Bạn có sở thích đặc biệt nào không?)

A: I have many hobbies, such as swimming, reading, playing guitar, etc. And you?

Tôi có rất nhiều sở thích, như bơi lội, đọc sách, chơi đàn ghi-ta ...Còn bạn thì sao?

B: My hobbies is reading book. I usually read book in my free time.

(Sở thích của tôi là đọc sách,Tôi thường đọc sách vào thời gian rảnh).

Bài viết được tổng hợp bởi đội ngũ Giảng viên tiếng Anh của Ngoại ngữ SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news