Home » Cách sử dụng Would like
Today: 18-06-2018 11:06:59

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách sử dụng Would like

(Ngày đăng: 18-01-2018 10:25:44)
           
Would like được dùng diễn đạt một lời mời, ý muốn, sở thích, điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai...

The verb "would like" requires an object, a gerund, or an infinitive after it:

(Động từ “would like” yêu cầu 1 tân ngữ, v-ing, to với động từ nguyên mẫu sau nó.)

cac su dung would likeEx1: I would like a dog.

(tôi thích 1 con chó.)

Ex2: I would like to sit alone in the room.

(Tôi thích ngồi 1 mình trong phòng.)

Ex3: Would you like going to along the beach with me.

(Bạn thích đi dọc bờ biển với tôi không.)

Ex4: She would like taking some photographies with her boy friend in this trip.

(Cô ấy thích chụp vài bức ảnh với bạn trai cô ấy trong chuyến đi này.)

 Để biết thêm về "would like" xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news