Home » Cách trả lời cho câu hỏi Would you like trong tiếng Anh
Today: 18-06-2018 11:07:12

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách trả lời cho câu hỏi Would you like trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 18-01-2018 10:25:47)
           
Bài viết tổng hợp cấu trúc các câu trả lời hay nhất cho câu hỏi would you like trong tiếng Anh...

We use “would like or ’d like” to say politely what we want, especially when making offers and requests. When anyone ask us “would you like”. We just need to answer with structure below. The subject is you 

cac tra loi cau hoi would you like trong tieng anhtherefore using  “I” firstly and then it is “would like + to and infinitive verb”.

(chúng ta sử sụng “would like hay ‘d like” để nói lịch sự những gì chúng ta muốn, đặc biệt khi làm yêu cầu. Khi bất cứ ai hỏi câu hỏi chúng ta “would you like”. Chúng ta chỉ cần trả lời với cấu trúc phía dưới. Chủ ngữ là bạn do đó sử dụng “I” đầu tiên và sau nó là “would like + to và động từ nguyên mẫu.)

Ex1: I would like to bear some children for my husband.

(Tôi thích sinh vài đứa con cho chồng tôi.)

Ex2: I would like to eat lunch with my friends at school.

(Tôi thích ăn trưa với bạn của tôi tại trường.)

Ex3: I would like to dance with a beautiful girl at night club.

(Tôi thích khiêu vũ với 1 cô gái đẹp tại hộp đêm.)

Ex4: I would like to go to school on bus.

(Tôi thích đi đến trường trên xe buýt.)

Để biết thêm về cách trả lời "would you like" xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news