Home » Sự khác nhau giữa effective và efficient
Today: 21-07-2019 07:38:21

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Sự khác nhau giữa effective và efficient

(Ngày đăng: 16-01-2019 14:22:14)
           
Dưới đây là bài viết chi tiết về sự khác nhau giữa effetive và efficient mà nhiều người dùng hay nhầm lẫn.

Effective [ ɪˈfektɪv] và Efficient [ɪˈfɪʃnt]  Cả hai đều là tính từ. 

Effective: có hiệu quả, tức mang lại kết quả như dự kiến. 

su khac nhau giua effective va efficientEx: These pills really are effective; my back pain is much better => Những viên thuốc này thật hiệu quả, cơn đau lưng của tôi đỡ nhiều. 

Efficient: có khả năng, năng lực ( nói về con người), hiệu suất. 

Ex: She's efficient at her job => Cô ấy có năng lực trong công việc của mình. 

Khi đề cập đến vật dụng ( máy móc, dụng cụ, hệ thống vận hảnh...) thì efficient ám chỉ đến thành quả các vật dụng này mang lại. Đó là năng suất cao, chất lượng tốt, không lãng phí thời gian, năng lượng. 

Ex: Engines can be made more efficient => Các động cơ có thể được chế tạo có hiệu suất hơn.

Tài liệu tham khảo: Dictionary of english usage. Sự khác nhau giữa effective và efficient được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news