Home » Phân biệt paparazzo và paparazzi, paperback và hardback
Today: 22-05-2019 22:01:53

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt paparazzo và paparazzi, paperback và hardback

(Ngày đăng: 14-03-2019 11:26:58)
           
Paparazzi là hình thức số nhiều của paparazzo và đều có nghĩa là các tay săn ảnh chuyên chụp ảnh lén. Paperback và hardback là từ ám chỉ tới các bìa sách cứng hay mềm.

Phân biệt paparazzo và paparazzi, paperback và hardback:

Paparazzi là hình thức số nhiều của paparazzo nhưng thường xuyên xuất hiện hầu như thay cho paparazzo. Hai từ này có nghĩa là các tay săn ảnh chuyên chụp ảnh lén.

Paperbackhardback là từ ám chỉ tới các bìa sách cứng hay mềm. Paperback là sách bìa Phân biệt paparazzo và paparazzi, paperback và hardbackthường, bìa mềm và bán với giá rẻ hơn nhiều sao với hardback. Hardback là sách bìa cứng, bán với giá cao.

Ex: When is the novel coming out in paperback ? (Khi nào thì quyến tiểu thuyết đó phát hành bằng bìa mềm ?)

The publisher assured me that my dictionary will be sold over 10000 copies in hardback.

(Nhà xuất bản bảo đảm với tôi rằng, cuốn tự điển của tôi sẽ bán trên 10000 cuốn in bìa cứng.)

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết Phân biệt paparazzo và paparazzi, paperback và hardback được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news