Home » Phân biệt Mind or minority trong tiếng Anh
Today: 17-09-2019 11:28:33

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt Mind or minority trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 12-06-2019 15:18:42)
           
Trong tiếng Anh Mind có thể dùng làm danh từ và động từ, với nghĩa tâm trí, trí tuệ, trí nhớ. Còn Minority có nghĩa: thiểu số, số ít, thường ám chỉ số lượng nhỏ hơn so với cái toàn thể và tổng số.

Phân biệt Mind or minority trong tiếng Anh

Mind (n): /maɪnd/ or minority (n): /maɪˈnɒrəti /

Mind có thể dùng làm danh từ và động từ.

Phân biệt Mind or minority trong tiếng Anh Khi là danh từ thì mind thông dụng với nghĩa: tâm trí, trí tuệ, trí nhớ. Mind là phần hồn của con người, là khả năng suy cảm, cảm nhận...tương phản với phần xác.

His mind was capable of grasping the significance of the problem.

Trí tuệ của ông ấy có thể nắm bắt vấn đề.

Trong vai trò làm động từ, mind được dùng nhiều trong câu hỏi và câu phủ định,

Do you mind opening the window ?

Xin làm ơn mở cửa dùm ? .

Minority là danh từ có nghĩa: thiểu số, số ít, thường ám chỉ số lượng nhỏ hơn so với cái toàn thể và tổng số. Theo sau thường có giới từ " of " .

Only a small minority of children get a chance to benefit from the system.

Chỉ một thiểu số nhỏ trẻ em là có cơ hợi hưởng lợi từ hệ thống đó.

Khi minority không có giời từ " of " theo sau , ta có thể dùng động từ theo sau ở hình thức số ít hoặc số nhiều.

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết phân biệt Mind or minority trong tiếng Anh được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news