Home » Phân biệt Marshal or marshall trong tiếng Anh
Today: 17-09-2019 11:28:17

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt Marshal or marshall trong tiếng Anh

(Ngày đăng: 12-06-2019 15:15:30)
           
Trong tiếng Anh Marshal là danh từ và động từ, khi là danh từ có nghĩa: thống chế, thống tướng. Còn Marshall là động từ ở hình thức quá khứ của Marshal.

Phân biệt Marshal or marshall trong tiếng Anh 

Marshal (n): /ˈmɑːʃl/ or marshall (n): /ˈmɑːʃl/

Phân biệt Marshal or marshall trong tiếng Anh Marshal là danh từ và động từ. Là danh từ, marshal có nghĩa: thống chế, thống tướng, tức cấp bậc sĩ quan cao nhất. Là động từ thì marshal có nghĩa: sắp đặt, sắp xếp vào hàng ngũ, xếp thành hàng.

The Field-Marshal marshalled his troops.

Vị nguyên soái tập hợp binh lính của mình.

Marshal khi dùng trong chức năng làm động từ và ở hình thức quá khứ, phân từ quá khứ hay hình thức " -ing " thì người Anh thường gấp đôi chữ " l " lên còn người Mỹ thì không.

Marshal khi là danh từ thì luôn chỉ có một chữ " l " , ngoại trừ người ta muốn nói đến marshall như là một danh từ riêng.

Tư liệu tham khảo: Lê Đình Bì, Dictionary of English Usage. Bài viết Phân biệt Marshal or marshall trong tiếng Anh được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news