Home » Cách phân biệt A lot of, Lots of và A lot
Today: 15-11-2019 03:57:45

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách phân biệt A lot of, Lots of và A lot

(Ngày đăng: 11-07-2019 17:55:04)
           
Dưới đây là cách phân biệt a lot of, lots of và a lot hi vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn có một lượng kiến thức tiếng Anh có ích cho mình.

Cách phân biệt A lot of, Lots of và A lot

A lot of và Lots of

Dùng với danh từ đếm được, số nhiều (giống cách sử dụng của many) và danh từ không đếm được (giống cách dùng của much).

Dùng được trong tất cả các dạng câu: câu hỏi, câu phủ định và câu khẳng định. Tuy nhiên, trong câu phủ định và câu hỏi, ưu tiên dùng much và many hơn.

Không dùng A lot of/ Lots of hay A lot với danh từ chỉ thời gian và khoảng cách.

I went to a lot of concerts.

(Tôi đã đi xem rất nhiều buổi hòa nhạc).

We spent a lot of/ lots of money.

(Chúng ta đã xài hết nhiều tiền rồi).

A lot of girl go to dancing classes, but not many boys.

(Nhiều bạn nữ tìm đến các lớp học nhảy, nhưng nam thì chưa nhiều). 

How much would a car like that cost? A lot.

(Một chiếc xe hơi kiểu này giá khoảng bao nhiêu? Nhiều tiền lắm).

I stayed in Ha Noi for many/ quite a few weeks.

I stayed in Ha Noi a lot of weeks.

(Tôi đã ở Hà Nội trong nhiều/ một vài tuần).

Lots of/ A lot ít trang trọng hơn A lot of nên thường được dùng trong văn nói.

(Trong tiếng Anh,đặc biệt là Anh- Anh thì A lot of/ Lots of bị xem là ít trang trọng nên trong văn viết trang trọng, nên dùng much hoặc a great deal of/ a large amount of ( một số lượng lớn).

A lot: dùng như một trạng ngữ, đứng cuối câu, nghĩa là "rất" hoặc "thường".

Lots of love, Duy.

(Khi kết thúc lá thư ít trang trọng).

I enjoy doing Yoga a lot.

(Tôi rất thích tập Yoga).

A lot+ so sánh hơn của tính từ (tham khảo cách dùng của much): nghĩa nhấn mạnh so sánh hơn của tính từ.

S+ be+ A lot+ Adj ngắn+ er+ (than+....)/ N+...

S+ be+ a lot+ more+ Adj dài+ N/ (than+...)

He's a lot fatter boy than me.

(Hắn mập hơn tôi nhiều).

This film was a lot more interesting than others.

(Bộ phim này hấp dẫn hơn các bộ phim khác nhiều).

Tư liệu tham khảo: Grammar in Use by Raymond Murphy & Oxford Advanced Learner's Dictionary. Bài viết cách phân biệt A lot of, Lots of và A lot được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news