Home » Từ vựng tiếng Trung trong văn phòng
Today: 19-05-2019 23:34:34

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Từ vựng tiếng Trung trong văn phòng

(Ngày đăng: 16-01-2019 09:18:21)
           
1. 办公室 (Bàngōngshì) : Văn phòng; 2. 行政人事部 (xíngzhèng rénshì bù) : Phòng hành chính nhân sự; 3. 财务会计部 (cáiwù kuàijì bù) : Phòng Tài chính kế toán. Danh sách từ vựng tiếng Trung trong văn phòng.

Từ vựng tiếng Trung trong văn phòng

1.办公室 /bàn gōng shì/ văn phòng

2.行政人事部 /xíng zhèng rén shì bù/ phòng hành chính nhân sự

3.财务会计部 /cái wù hùi jì bù/ phòng Tài chính kế toán 财务会计部

4.销售部 /xiào shòu bù/ phòng kinh doanh

5.产生计划部/ chǎn shèng jì huà bù/ phòng kế hoạch sản xuất

tu vung tieng trung trong van phong6.采购部 – 进出口 /cǎi gòu bù – jìn chù kǒu/ phòng mua bán – xuất nhập khẩu

7.打印机/ dǎ yìn jī/ máy in

8.传真机 /chuánzhēnjī/ máy fax

9 .复印机 /fù yìn jī/ máy photocopy

10.账本 /zhāngtǐ/ sổ sách

11.奖金 /jiǎngqìn/ tiền thưởng

12.工资 /gōngzī/ tiền lương

13.保险卡/bǎoxiǎnkǎ/ thẻ bảo hiểm

14.加班 /jiābān/ tăng ca

15.请假 /qǐngjià/ nghỉ phép

16.辞职 /cízhí/ bỏ việc

17.炒鱿鱼/ chǎoyóuyú/ sa thải

18.日班/ rìbān/ ca ngày

19.夜班/ yèbān/ ca đêm

20.保安 /bǎoàn/ bảo vệ

21.下班 /xiàbàn/ tan ca

22.同事 /tóngshì/ đồng nghiệp

23.领导 /língdǎo/ lãnh đạo

24.考勤 /kǎoqín/ chấm công

25.人事录用/ rénshìlùyòng/ tuyển dụng nhân sự

26.招聘委会 /zhàopìnwěihuì/ hội đồng tuyển dụng

27.人员/ rényuán/ nhân viên

28.材料/cáiliào/ tài liệu

Chuyên mục Từ vựng tiếng Trung trong văn phòng được sưu tập của tập thể giáo viên tiếng Trung tại Hoa ngữ SGV

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news