Home » Cấu trúc 兼语句
Today: 17-09-2019 12:09:38

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc 兼语句

(Ngày đăng: 22-05-2019 13:28:01)
           
Câu kim ngữ là câu vị ngữ có hai động từ, tân ngữ của động từ thứ nhất là chủ ngữ của động từ thứ hai, tân ngữ còn gọi là từ kiêm ngữ.

Cấu trúc 兼语句 (câu kiêm ngữ):

Câu kiêm ngữ là ngữ có một ngữ ngữ động tân và một ngữ chủ vị lồng vào nhau, tân ngữ của ngữ động tân phía trước đồng thời lại là chủ ngữ của ngữ chủ vị phía sau.

Ví dụ:

使他高兴.

(Khiến anh ấy vui).

Cấu trúc 兼语句  叫孩子安静.

(Kêu bọn trẻ yên tĩnh).

邀请外宾参加晚会.

(Mời khách tham gia tiệc). 

选他当代表.

(Chọn anh ta làm đại biểu)

有个朋友在美国.

(Có một người bạn ở Mỹ).

Ngữ kiêm ngữ có động từ thứ nhất thường là động từ sử lệnh (động từ chỉ sự sai khiến và mệnh lệnh), vị ngữ của ngữ chủ vị phía sau có thể là động từ, cũng có thể là tính từ.

Động từ "有" có thể làm động từ thứ nhất của ngữ kiêm ngữ, vì vậy cần chú ý phân biệt:

有决心搞好工作 (do hai ngữ động tân kết hợp thành ngữ liên vị).

有个好朋友在美国 do ngữ động tân "有个朋友" và ngữ chủ vị "朋友在美国" lồng vào nhau thành ngữ kiêm ngữ.

Ngữ kiêm ngữ là một lọai của ngữ động từ.

Tư liệu tham khảo: "Ngữ pháp tiếng Hán hiện đại" bài viết cấu trúc 兼语句 được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news