Home » Tên các trường đại học Việt Nam bằng tiếng Nhật
Today: 28-05-2018 14:47:18

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tên các trường đại học Việt Nam bằng tiếng Nhật

(Ngày đăng: 16-01-2018 16:58:28)
           
Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tên một số trường đại học tiêu biểu ở Việt Nam khi viết sang tiếng Nhật.

Tên các trường đại học Việt Nam bằng tiếng Nhật:

1. Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

ホーチミン市エコノミックス大学

2. Trường đại học mở.

オープン大学

3. Đại học hàng hải.

航海大学

4. Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

ホーチミン市テクニカル エデケーション大学

ten cac truong dai hoc viet nam bang tieng nhat

5. Đại học công nghiệp Hà Nội.

ハノイ工業大学

6. Trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.

ホーチミン市工科大学

7. Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh.

ホーチミン市法科大学

8. Đại học sư phạm Hà Nội.

ハノイ師範大学

9. Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng.

ダナン外国語大学

10. Đại học Y Hà Nội.

ハノイ医科大学

11. Đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

ホーチミン市建築大学

12. Đại học điện lực.

電力大学

Chuyên mục "Tên các trường đại học Việt Nam bằng tiếng Nhật" được tổng hợp bởi trường Nhật ngữ SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news