Home » Cách đếm số người trong tiếng Nhật
Today: 15-11-2019 05:32:50

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách đếm số người trong tiếng Nhật

(Ngày đăng: 24-07-2019 21:46:10)
           
Các bạn đã đếm số người đúng chưa? Học bài cách đếm số người trong tiếng Nhật để đếm thật chính xác nhé.

Các bạn đã đếm số người đúng chưa? Học bài cách đếm số người trong tiếng Nhật để đếm thật chính xác nhé.

一人 (ひとり) (hitori): Một người

二人 (ふたり) (futari): Hai người

三人 (さんにん) (sannin): Ba người 

四人 (よにん) (yonin): Bốn người

五人 (ごにん) (gonin): Năm người

六人 (ろくにん) (rokunin): Sáu người

七人 (ななにん) (nananin): Bảy người

八人 (はちにん) (hachinin): Tám người

九人 (きゅうにん) (kyuunin): Chín người 

十人 (じゅうにん) (juunin): Mười người

二十人 (にじゅうにん) (nijuunin): Hai mươi người

三十人 (さんじゅうにん) (sanjuunin): Ba mươi người

四十人 (よんじゅうにん) (yonjuunin): Bốn mươi người

五十人 (ごじゅうにん) (gojuunin): Năm mươi người

六十人 (ろくじゅうにん) (rokujuunin): Sáu mươi người

七十人 (ななじゅうにん) (nanajuunin): Bảy mươi người

八十人 (はちじゅうにん) (hachijuunin): Tám mươi người

九十人 (きゅうじゅうにん) (kyuujuunin): Chín mươi người

百人 (ひゃくにん) (hyakunin): Một trăm người

Chuyên mục cách đếm số người trong tiếng Nhật được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Nhật Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news