Home » Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까?
Today: 13-12-2018 11:06:30

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까?

(Ngày đăng: 17-01-2018 14:31:30)
           
Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까? là đuôi từ kết thúc thể hiện sự lịch sự, tôn trọng.

 

Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까?

Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까? là đuôi từ kết thúc thể hiện sự lịch sự, tôn trọng.

1. Danh từ + 입니다

Là đuôi từ kết thúc câu trần thuật, là hình thức biểu hiện của động từ “이다” (là).

Cấu trúc:

한국사람 + 입니다 ⇒  한국사람입니다  (Là người Hàn Quốc).

저는 + 학생 + 입니다 ⇒  저는 학생입니다 (Tôi là học sinh).

Ví dụ:

이것은 책상입니다 (Cái này là cái bàn).

여기가 우리집입니다 (Đây là nhà của chúng tôi).

Cấu trúc 이다

오늘은 일요일입니다 (Hôm nay là chủ nhật).

2. Danh từ  + 입니까?

Là cấu trúc nghi vấn, dạng câu hỏi của động từ “이다”

Có thể đi với các danh từ và các từ để hỏi như : 안제,얼마,무엇,어디,…

Là đuôi từ kết thúc thể hiện sự lịch sự, tôn trọng,...

Nghĩa: "có phải không, có phải là, là gì, gì".

Cấu trúc:

한국사람 + 입니까?   한국사람 입니까? (Có phải là người Hàn Quốc không?)

그사람은 + 의사 + 입니까?   그사람은 의사 입니까? (Người này là bác sĩ phải không?)

Ví dụ:

학교에 어디입니까? (Trường ở đâu?)

구가 선생님입니까? (Ai là giáo viên vậy?)

무엇입니까? (Cái này là gì vậy?)

Chuyên mục "Cấu trúc danh từ + 입니다/입니까?" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SaiGon Vina tổng hợp.

 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news