Home » Cấu trúc V + (으)러 (가다, 오다, 다니다)
Today: 27-04-2018 05:50:16

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cấu trúc V + (으)러 (가다, 오다, 다니다)

(Ngày đăng: 17-01-2018 14:42:17)
           
Cấu trúc V + (으)러 là hình thức liên kết đi liền với các động từ như 가다, 오다, 다니다, câu/vế sau chỉ mục đích hành động của câu trước. Có nghĩa: (đi, đến) để, để làm.

Cấu trúc V + () (가다, 오다, 다니다)

Cấu trúc V + ()hình thức liên kết đi liền với các động từ như 가다, 오다, 다니다, câu/vế sau chỉ mục đích hành động của câu trước. Có nghĩa: (đi, đến) để, để làm.

1. V+

Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là nguyên âm hoặc phụ âm .

Ví dụ:

저 만나러 다음 달에 서울에 오세요. (Hãy đến gặp tôi ở Seoul vào tháng tới.)

극장에 영화보러 갑니다. (Tôi đến rạp để xem phim.)

Cấu trúc V + (으)러 (가다, 오다, 다니다)

밖에 일찍 나가러 숙제를 빨리 했습니다. (Tôi muốn ra ngoài sớm nên đã hoàn thành nhanh bài tập.)

2. V + ()

Dùng khi động từ có đuôi kết thúc là phụ âm, trừ phụ âm .

Ví dụ:

점심 먹으러 식당에 갑니다. (Tôi đến nhà hàng để ăn trưa.)

옷을 갈아입으러 탈의실에 갑니다. (Anh ấy đến phòng thay đồ để thay quần áo.)

비자를 받으러 대사관에 갑니다. (Tôi đến đại sứ quán để xin VISA.)

Chuyên mục "Cấu trúc V + () (가다오다다니다)" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SaiGon Vina tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news