Home » Hỏi đường bằng tiếng Hàn
Today: 22-02-2019 01:02:36

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hỏi đường bằng tiếng Hàn

(Ngày đăng: 15-01-2019 11:56:14)
           
Các câu hỏi đường bằng tiếng Hàn như 좀멀어요: tương đối xa, 3킬로미터쯤: khoảng 3 cây số rất cần thiết khi hỏi vể đường đi.

Hỏi đường bằng tiếng Hàn:

A:실례지만 시청이 어디예요? /sil-lyê-chi-man-si chong i-o ti yê yô/

Xin lỗi ở đâu là tòa thị chính?

B:저 서거리에서 왼쪽으로 가세요./chơ- so ko ri ê sơ-uên chô kư ro- ka sê yô /

Ở ngã tư đường bên kia đi sang bên trái.

hoi duong bang tieng hanA:여기 서거리까지 얼마나 걸립니까? / yơ ki- sơ ko ri ka chi-ol ma na-kol lim ni ta /

Từ đây đến đó phải đi mất bao lâu?

B:멀지 않아요.서점과 마주대합니다. /mol chi an ha yo.so chom koa-ma chu hamnita /

Không xa lắm. Ngay đối diện nhà sách.

A:오토바이로 멏 시간 걸립니까?/o thô pa i rô-myot-si kan-kol lim ni ta/

Đi xe máy phải mất bao nhiêu thời gian?

B:10 분쯤걸립니다. / sip bun chum kol rim ni ta/

Cũng phải mất 10 phút.

A:여기 서거리까지 몇 킬로미터입니까? / yo ki-so ko ri kha chi-myot-kil lo mi tho imnita/

Từ đây đến đó bao nhiêu cây số?

B:여기서 1000 킬로미터쯤 멉니다./ yo ki so-1000  kul lo mi tho chu-mom ni ta/

Cách đây hơn 1000 cây số.

Chuyên mục ”Hỏi đường bằng tiếng Hàn” do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news