Home » Mẫu câu tiếng Hàn chủ đề lời khuyên
Today: 20-03-2019 18:16:19

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Mẫu câu tiếng Hàn chủ đề lời khuyên

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:25:43)
           
Ngoại ngữ Saigon Vina xin chia sẻ những câu nói bằng tiếng Hàn đáng suy ngẫm có thể thay đổi suy nghĩ của bạn.

Mẫu câu tiếng Hàn chủ đề lời khuyên

부모님만 당신을 무조건 사랑한다 다른 사람은 조건이 있어야 당신을 사랑한다.

[bu-mo-nim-man tang-si-nul mu-jo-kon sa-rang-han-ta ta-run sa-ra-mun jo-ko-ni i-sso-ya tang-sin-ul sa-rang-han-ta]

Chỉ có bố mẹ mới yêu mình vô điều kiện, những người khác có điều kiện mới yêu mình.

젊을 때 계속 늦게 자지 마라.

[jom-mul tte kye-sok nuk-ke ja-ji ma-ra]

Còn trẻ đừng có suốt ngày thức đêm.

공부를 잘할수록 다른 사람에게 간청하지 않는다.

[kong-bu-rul ja-ran-su-rok ta-run sa-rang-e-ke kan-jjong-ha-ji an-nun-ta]

Càng học giỏi thì càng đỡ phải cầu cạnh người khác.

mau cau tieng han chu de loi khuyen

금방 아는 사람에게 친하게 지내지 마라.

[kum-bang a-nun sa-ra-me-ke jjin-ha-ke ji-ne-ji ma-ra]

Đừng thân mật với người mới quen.

답을 원하지 않으면 절대 질문하지 마라.

[ta-pul won-ha-ji a-nu-myon jol-te jil-mu-na-ji ma-ra]

Tuyệt đối đừng hỏi những câu hỏi mà bạn không muốn biết câu trả lời.

입에 가난하다는 말을 달지 마라, 왜냐하면 당신이 다른 사람에게 무시당할 것이기 때문이다.

[i-pe ka-nan-ha-ta-nun ma-rul tal-ji ma-ra, wue-nya-ha-myon tang-si-ni ta-run sa-ra-me-ke mu-si-tang-hal ko-si-ki tte-mu-ni-ta]

Đừng treo từ nghèo trên miệng, chỉ khiến người ta coi thường.

밖은 불쾌한 것들이 집에 가져오지 마라.

[ba-kkun bul-khue-han kot-tu-ri ji-pe ka-jyo-o-ji ma-ra]

Có chịu bao nhiêu ấm ức ở ngoài cũng đừng đem nó về nhà.

예쁘지 않으면 공부를 잘해야 돼.

[ye-bbu-ji a-nu-myon kong-bu-rul ja-re-ya twe]

Đã xấu thì phải học giỏi.

많이 보고, 많이 들어라, 그런데 입찬말을 많이 하지 마라고 알려 주기 위한 것이다.

[ma-ni bo-ko, ma-ni tu-ro-ra, ku-ron-te ip-jjan-ma-rul ma-ni ha-ji ma-ra-ko an-lyo ju-ki uy-han ko-si-ta]

Nhìn nhiều, nghe nhiều, nhưng ít ba hoa thôi.

너무 외로워서 누군가를 사랑하지 마라.

[no-mu wue-ro-wo-so nu-kun-ka-rul sa-rang-ha-ji ma-ra]

Đừng yêu ai chỉ vì quá cô đơn.

2년 동안 말하기를 공부한다, 평생 동안 조용하기를 공부한다.

[i-nyon tong-an ma-ra-ha-ki-rul kong-bu-han-ta, pyong-seng tong-an jo-yong-ha-ki-rul kong-bu-han-ta]

Hai năm học cách nói, cả đời học cách im. 

Chuyên mục “Mẫu câu tiếng Hàn chủ đề lời khuyên” do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news