Home » Danh ngôn tiếng Hàn về ước mơ
Today: 20-03-2019 18:16:28

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Danh ngôn tiếng Hàn về ước mơ

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:25:50)
           
Cùng Ngoại ngữ Saigon Vina học tiếng Hàn thông qua các danh ngôn nổi tiếng về ước mơ.

Danh ngôn tiếng Hàn về ước mơ

괴테 (Goethe)

“꿈을 계속 간직하고 있으면 반드시 실현할 때가 온다.”

[kku-mul kye-sok kan-ji-kha-ko i-ssu-myon ban-tu-si si-ryon-hal tte-ka on-ta]

“Nếu bạn luôn ấp ủ giấc mơ thì nhất định nó sẽ thành hiện thực.”

danh ngon tieng han ve uoc mo존 고다드 (John Goddard)

“꿈은 머리로 생각하는 게 아니다. 가슴으로 느껴야한다. 손으로 적어야 한다. 발로 실천해야 한다.”

[kku-mun mo-ri-ro seng-kak-ha-nun ke a-ni-ta. Ka-su-mu-ro nu-kkyo-ya-han-ta. So-nu-ro jo-ko-ya han-ta. Byan-lo sil-jjon-he-ya han-ta]

“Ước mơ không phải là thứ để nghĩ trong đầu. Phải cảm nhận nó bằng trái tim, viết ra bằng tay, và thực hành bằng chân.”

리튼 (Lytton)

“꿈이 없다면, 인생은 쓰다.”

[kku-mi op-ta-myon, in-seng-un ssu-ta]

“Nếu không có giấc mơ, thì cuộc sống thật đắng ngắt.”

그라시안 (Gracián)

“꿈을 품어라. 꿈이 없는 사람은 아무런 생명력이 없는 인형과 같다.”

[kku-mul pu-mo-ra. Kku-mi op-nun sa-ra-mun a-mu-ron seng-myong-ryo-ki om-nun in-hyong-kwa kat-ta]

“Hãy ấp ủ ước mơ. Người không có ước mơ thì chả khác gì 1 hình nhân không có sức sống.”

앙드레 말로 (André Malraux)

“오랫동안 꿈을 그리는 사람은 마침내 그 꿈을 닮아간다.”

[o-ret-tong-an kku-mul ku-ri-nun sa-ra-mun ma-jjim-ne ku kku-mul tal-ma-kan-ta]

“Một người vẽ ước mơ thật lâu thì sau cùng cũng sẽ giống ước mơ đó.”

월터 배젓 (Walter Bagehot)

“인생에서 가장 멋진 일은 사람들이 당신이 해내지 못할 거라 장담한 일을 해내는 것이다.”

[in-seng-e-so ka-jang mot-jin i-run sa-ram-tu-ri tang-si-ni he-ne-ji mo-thal ko-ra jang-tam-han i-rul he-ne-nun ko-si-ta]

“Thứ tuyệt vời nhất trong đời là đạt được thứ mà mọi người quả quyết bạn không thể đạt được.”

Chuyên mục “Danh ngôn tiếng Hàn về ước mơ” do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news