Home » Ngữ pháp tiếng Hàn (이)든지
Today: 20-03-2019 18:16:53

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn (이)든지

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:26:20)
           
(이)든지có ý nghĩa: dù là, hay là. (이)든지 là một trong số những ngữ pháp cơ bản có trong đề thi TOPIK.

Ngữ pháp tiếng Hàn (이)든지

(이)든지có ý nghĩa: dù là, hay là. 

Trước (이)든지 luôn dùng với Danh từ. 

N có Patchim + 이든지

N không có Patchim + 든지

ngu phap tieng hanMột số từ thường dùng với (이)든지:

어디든지 [o-ti-tun-ji] (Bất cứ nơi đâu)

누구든지 [nu-ku-tun-ji] (Bất cứ ai)

Ngoài ra ta có thể kết hợp các từ để hỏi + N + (이)든지:

무슨 음식이든지 [mu-sun um-si-ki-tun-ji] (Bất cứ đồ ăn gì)

어떤 책이든지 [o-tton jje-ki-tun-ji] (Bất kể loại sách nào)

Ví dụ:

너는 누구든지 싫어해요. [no-nun nu-ku-tun-ji si-ro-he-yo]

Dù cậu có là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn ghét cậu.

그 학생은 언제든지 늦게 와요. [ku hak-seng-un on-je-tun-ji nut-ke wa-yo]

Cậu học sinh đó lúc nào cũng đến muộn.

어디든지 갈 수 있다. [o-ti-tun-ji kal su it-ta]

Đi bất cứ đâu cũng được.

Chuyên mục "Ngữ pháp tiếng Hàn (이)든지" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news