Home » Phân biệt 사용하다 / 이용하다 / 쓰다 trong tiếng Hàn
Today: 20-03-2019 19:07:39

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Phân biệt 사용하다 / 이용하다 / 쓰다 trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:26:59)
           
Có bao giờ bạn nhầm lẫn giữa những cặp từ tiếng Hàn có cách viết và ý nghĩa gần giống nhau không? Ngoại ngữ Saigon Vina sẽ giúp bạn nắm rõ cách phân biệt những từ vựng đó một cách dễ dàng.

Phân biệt 사용하다 / 이용하다 / 쓰다 trong tiếng Hàn

1. 사용하다 [sa-yong-ha-ta]: Sử dụng đồ vật như máy tính, điện thoại,... Dùng trong văn viết.

시험을 볼 때 사전을 사용할 수 있으면 얼마나 좋겠다.

[si-ho-mul bol tte sa-jo-nul sa-yong-hal su i-ssu-myon ol-ma-na jot-ket-ta]

Trong khi thi mà được dùng từ điển thì tốt biết mấy.

ngu phap tieng han

2. 이용하다 [i-yong-ha-ta]: Sử dụng địa điểm như thư viện hoặc phương tiện.

요즘 길이 막혀서 주로 지하철을 이용해요.

[yo-jum ki-ri ma-kyo-so ju-ro ji-ha-jjo-rul i-yong-he-yo]

Dạo này hay bị tắc đường nên chủ yếu dùng tàu điện ngầm.

3. 쓰다 [ssu-ta]: Sử dụng đồ vật như máy tính, điện thoại,... Dùng trong văn nói.

휴대폰은 어느 브랜드 쓰고 있어요?

[hyu-te-po-nun o-nu bu-ren-tu ssu-ko i-sso-yo?]

Bạn dùng điện thoại hãng nào?

Chuyên mục "Phân biệt 사용하다 / 이용하다 / 쓰다 trong tiếng Hàn" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news