Home » Học tiếng hàn qua bài hát 죽겠다 – 아이콘
Today: 17-07-2019 17:28:15

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Học tiếng hàn qua bài hát 죽겠다 – 아이콘

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:36:10)
           
Cùng Ngoại ngữ Saigon Vina học tiếng Hàn qua bài hát 죽겠다 (Killing Me) của nhóm 아이콘 (iKON).

Học tiếng hàn qua bài hát 죽겠다 – 아이콘

죽겠다 또 어김없이, 너의 흔적이, 남아 날 괴롭힌다.

[juk-ket-ta tto o-ki-mop-si, no-e hun-jo-ki, na-ma nal kwe-ro-pin-ta]

Tất cả đang khiến tôi chết dần, những ký ức về em đang dày vò con tim.

죽겠다 남 대하듯이, 돌아섰는데, 왜 나는 외로울까.

[juk-ket-ta nam te-ha-tu-si, to-ra-son-nun-te, we na-nun we-ro-ul-kka]

Tất cả như đang giết chết tôi, anh quay bước ra đi nhưng sao chỉ có mình anh đơn côi.

hoc tieng han qua bai hat초연할 줄 알았어 헤어짐에 대해, 근데 널 닮은 습관 하나 버린다는 게 쉽지 않네.

[jjo-yon-hal jul a-ra-sso he-o-ji-me te-he, kun-he nol tal-mun sup-kwan ha-na bo-rin-ta-nun ke suy-ke an-ne]

Cứ nghĩ lời chia tay đó không có nghĩa gì, nhưng tôi không thể nào bỏ đi được thói quen mang tên em.

미련하게도 미련이 남아, 후회 비슷한 걸 해.

[mi-ryo-na-ke-to mi-ryo-ni na-ma, hu-hwe bi-su-san kol he]

Tưởng chừng như em vẫn xung quanh đây, khiến chính tôi cảm thấy nuối tiếc.

잘 먹고 잘 살고 있을, 너와 달리. 난 반쯤 죽어있네.

[jal mok-ko sal-ko i-ssul, no-wa tan-li. Nan ban-jjum ju-ko-in-ne]

Không giống em, tôi không hề sống tốt tẹo nào. Khi con tim tôi đã chết rồi.

몰랐던 거야 헤어짐의 그 무게를.

[mon-lan-ton ko-ya he-o-ji-me ku mu-ke-run]

Cái giá phải trả cho sự ly biệt đắng cay làm sao

이기적인 거야 외면했어 네 눈물을

[i-ki-jo-kin ko-ya we-myon-he-sso ni nun-mu-rul]

Ừ thì người ích kỷ là anh, chẳng để tâm khi giọt lệ em buông dài

죽겠다!

Giết chết tôi!

해방감과 새로운 만남, 뒤에 남는 건 허탈한 마음.

[he-bang-kam-kwa se-ro-un man-nam, tuy-e nam-nun kon ho-the-ran ma-um]

Chia ly rồi lại gặp gỡ, một vòng luẩn quẩn.

깜깜한 밤 또 혼자 있네, 이게 아닌데 나의 세상에.

[kkam-kka-man bam tto hon-ja in-ne, i-ke a-nin-te na-e se-sang-e]

Kết thúc chỉ còn lại mình tôi, lại một lần nữa cô đơn nhưng tôi không hề muốn vậy.

많이 개입된 그녀의 존재, 떼려야 뗄 수 없는 사이.

[ma-ni ke-ip-twen ku-nyo-e jon-je, tte-ryo-ya ttel su om-nun sa-i]

Nhưng ký ức về em luôn hiện diện khiến tôi không thể chịu đựng được, dù muốn quên đi nhưng tôi lại không thể.

떼어버리니 무너졌네, 죽을 각오 미처 하지, 못해서 죽겠네.

[tte-o-bo-ri-ni mu-no-jyon-ne, ju-kul ka-ko mi-jjo ha-ji, mo-the-so ju-ken-ne]

Giờ chia ly tất cả như sụp đổ cố gắng hết sức lực để quên em, nhưng chẳng thể, anh như chết mất thôi.

어쩌자고 그녀를 만났을까 아? 또 어쩌려고 이별을 택했을까 아?

[o-jjo-ja-ko ku-nyo-rul man-na-ssul-kka a? tto o-jjo-ryo-ko i-byo-rul the-khe-ssul-kka a?]

Sao lúc đó tôi lại gặp em? Giờ tôi biết làm gì đây? Tôi là người chọn chia tay nhưng tôi vẫn còn yêu

죽을 만큼 사랑했나 봐, 꺼진 불씨 다시 타오르나 봐.

[ju-kul man-khum sa-rang-hen-na bwa, kko-jin bol-ssi ta-si tha-o-ru-na bwa]

Đến cuối cùng người anh yêu vẫn là em, ngọn lửa tình trong anh như bừn

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news