Home » Ngữ pháp tiếng Hàn 는다고 해도
Today: 17-07-2019 17:27:01

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn 는다고 해도

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:36:13)
           
Cùng Ngoại ngữ Saigon Vina tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Hàn 는다고 해도, đây là cách nói nhượng bộ sử dụng cho câu gián tiếp.

Ngữ pháp tiếng Hàn 는다고 해도

Ý nghĩa: mặc dù nói rằng là... nhưng ...

Công thức:

- Đối với động từ:

V+ 았/었/였다고 해도 (quá khứ)

V+ 는/ㄴ다고 해도 (hiện tại)

V+ 을/ㄹ 거라고 해도 (tương lai)

ngu phap tieng han- Đối với tính từ:

A+ 았/었/였다고 해도 (quá khứ)

A+ 다고 해도 (hiện tại)

A+ 을/ㄹ 거라고 해도 (tương lai)

- Đối với danh từ:

N+ 이았/었/였다고 해도 (quá khứ)

N+(이) 라고 해도 (hiện tại)

N+ 일 거라고 해도 (tương lai)

1 số chú ý khi dùng 는다고 해도:

- Sử dụng khi nội dung của vế trước không ảnh hướng đến nôi dung của vế sau.

- Có thể dùng cấu trúc " 아/여 봤자" để thay thế cho 는다고 해도.

Ví dụ:

지금부터 열심히 공부를 한다고 해도 대학에 합격하기는 힘들어요.

[ji-kum-bu-tho yol-si-mi kong-bu-rul han-ta-ko he-to te-ha-ke hap-kyo-ka-ki-nun him-tu-ro-yo]

Ngay cả bạn học hành chăm chỉ ngay từ bây giờ, thì việc đậu vào dh cũng là 1 việc khó khăn.

아무리 친구라고 해도 서로 지켜야 할 예의가 있잖아요.

[a-mu-ri jjin-ku-ra-ko he-to so-ro ji-kyo-ya hal ye-e-ka in-ja-na-yo]

Mặc dù là bạn bè thì cũng phài có phép tắc chứ.

아무리 비싸다고 해도 필요한 책이라면 사야지!

[a-mu-ri bi-ssa-ta-ko he-to pi-ryo-han jje-ki-ra-myon sa-ya-ji]

Mặc dù đắt nhưng nếu là sách cần thiết cũng phải mua chứ!

Chuyên mục "Ngữ pháp tiếng Hàn 는다고 해도" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news