Home » Ngữ pháp tiếng Hàn 을 지경이다
Today: 20-03-2019 22:22:11

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn 을 지경이다

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:37:03)
           
Cùng Ngoại ngữ SGV tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Hàn 을 지경이다 đây là ngữ pháp trung cấp được sử dụng nhằm diễn tả tình trạng giống với 1 tình trạng nào đó.

Ngữ pháp tiếng Hàn 을 지경이다

Công thức: V + (을)ㄹ 지경이다

Cách dùng: Được sử dụng nhằm diễn tả tình trạng giống với 1 tình trạng nào đó.

Ý nghĩa: Đến mức, tới mức muốn.

Ví dụ:

너무 많이 걸어서 쓰러질 지경이다.

[no-mu ma-ni ko-ro-so ssu-ro-jil ji-kyong-i-ta]

Đi bộ nhiều đến mức mà gục luôn.

ngu phap tieng han그 사람이 보고 싶어서 미칠지경이다.

[ku sa-ra-mi bo-ko si-po-so mi-jjil-ji-kyong-i-ta]

Nhớ người đó đến mức phát điên.

시험을 망쳐서 눈물이 날지경이다.

[si-ho-mul mang-jjyo-so nun-mu-ri nal-ji-kyong-i-ta]

Bời vì thi hỏng đến mức mà tôi muốn khóc.

Chú ý: Có thể dùng câu trúc “ 을 정도이다” thay thế cho “을 지경이다”.

Ví dụ:

친구는 계속 잘 달렸지만 나는 힘들어서 죽을 지경이다.

[jjin-ku-nun kye-sok jal tan-lyot-ji-man na-nun him-tu-ro-so ju-kul ji-kyong-i-ta]

Mặc dù bạn tiếp tục chạy rất tốt nhưng mà tôi mệt muốn chết luôn.

친구는 계속 잘 달렸지만 나는 힘들어서 죽을 정도이다.

[jjin-ku-nun kye-sok jal tan-lyot-ji-man na-nun him-tu-ro-so ju-kul jong-to-i-ta]

Mặc dù bạn tiếp tục chạy rất tốt nhưng mà tôi mệt muốn chết luôn.

Chuyên mục "Ngữ pháp tiếng Hàn 을 지경이다" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news