Home » Ngữ pháp tiếng Hàn 을 만하다
Today: 20-03-2019 22:22:55

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp tiếng Hàn 을 만하다

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:37:41)
           
Cùng Ngoại ngữ Saigon Vina tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Hàn 을 만하다 đây là ngữ pháp trung cấp được sử dụng khi người nói muốn nói đến 1 sự vật, sự việc có giá trị, ý nghĩa.

Ngữ pháp tiếng Hàn 을 만하다

Công thức: V + 을(ㄹ) 만하다

Cách dùng: Được sử dụng khi người nói muốn nói đến 1 sự vật, sự việc có giá trị, ý nghĩa. Ý nghĩa: Đáng để.

Chú ý: Trong trường hợp ‘아직 (아직도 ) -ㄹ/을 만하다’ sử dụng khi nói về 1 sự vật sự việc vẫn còn ở mức độ hoặc trình độ còn có thể, có thể dịch là “ vẫn còn, vẫn được”.

hoc tieng han cung sgvVí dụ:

한글은 세계에 자랑할 만한 글자입니다. 

[han-ku-run se-kye-e ja-rang-hal man-han kul-ja-im-ni-ta]

Han Gul (Chữ Hàn) là chữ đáng tự hào trên thế giới. 

믿을 만한 친구가 몇 명이나 있어요? 

[mi-tul ma-nan jjin-ku-ka myok myong-i-na i-sso-yo]

Có mấy người bạn đáng tin? 

이건 10년 전에 산 카세트지만 고장도 자주 안 나고 아직 쓸 만해요.

[i-kon sim-nyon jo-ne san kha-se-thu-ji-man ko-jang-to ja-ju an na-ko a-jil ssul ma-ne-yo]

Cái là là cái đài mua từ 10 năm trước nhưng cũng vẫn chưa hỏng và vẫn còn dùng được.

Chú ý: Có thể kết hợp 2 câu trúc ngữ pháp 아/어 보다 và 을 만하다 vơi nhau, dịch là “đáng để thử”.

부산을 꼭 한 번 여행 가 볼 만한 곳이에요.

[bu-sa-nul kkok han bon yo-heng ka bol man-han ko-si-e-yo]

Busan là nơi đáng để đi du lich 1 lần.

삼겹살은 한국에서 먹어 볼 만하는 음식이에요.

[sam-kyop-sa-run han-ku-ke-so mo-ko bol man-ha-nun um-si-ki-e-yo]

Thịt ba chỉ là món ăn đáng để ăn thử ở hàn quốc.

Chuyên mục "Ngữ pháp tiếng Hàn 을 만하다" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news