Home » Trợ từ (으)로서
Today: 21-05-2019 20:02:20

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Trợ từ (으)로서

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:38:20)
           
Cùng Ngoại ngữ SGV tìm hiểu về trợ từ (으)로서, đây là một trong những trợ từ thuộc ngữ pháp trung cấp thường hay được sử dụng trong tiếng Hàn khi chỉ danh từ đứng nó trước mang tư cánh nào đó

Trợ từ (으)로서

Cấu trúc: Danh từ-(으)로서

Cách dùng

Danh từ có phụ âm dưới (patchim) kết hợp với -으로서.

Danh từ không có phụ âm dưới (patchim) hay kết thúc bằng âm 'ㄹ' kết hợp với -로서.

ngu phap tieng hanÝ nghĩa: Sử dụng khi muốn diễn tả danh từ đứng trước có tư cánh nào đó.

Ví dụ:

그 남자는 신문사 특파원으로서  서울에 와 있습니다. 

(kư nam-cha-nưn sin-mun-sa thứk-pha-wơ-nư-rô-so so-u-rê wa it-sưm-ni-ta)

Anh ấy đến Seoul với tư cách là Đặc phái viên của tòa soạn báo.

학생으로서 해야 할 일이 무엇입니까?

(hak-seng-ư-rô-so he-ya hal y-ri mu-o-sim-ni-cá)

Việc mà học sinh phải làm là gì vậy?

이 약수는 마시는 물로서 적당하지 않아요.

(y yak-su-nưn ma-si-nưn mul-lô-so chok-tang-ha-chi a-na-yô)

Nước khoáng này không thích hợp làm nước uống.

나는 부모로서의 책임을 다하려고 노력하고 있습니다. 

(na-nưn bu-mô-rô-so-ê jje-ki-mưl ta-ha-ryo-kô nô-lyok-ha-kô it-sưm-ni-ta)

Tôi đang nổ lực làm tròn trách nhiệm của bố mẹ.

Chuyên mục "Trợ từ (으)로서" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Hàn ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news