Home » Hình thức phó từ phủ định 여간
Today: 21-05-2019 19:39:46

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Hình thức phó từ phủ định 여간

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:38:23)
           
Phó từ phủ định 여간 rất dễ gây bối rối cho nhiều người học tiếng Hàn khi sử dụng. Ngoại ngữ Sài Gòn Vina sẽ giúp bạn làm rõ hơn về hình thức phủ định của phó từ này.

Hình thức phó từ phủ định 여간 (yo-kan)

Hình thức: Phó từ (Là phó từ có nghĩa là 'thường')

Cách dùng: Được dùng trong câu phủ định. Đuôi kết thúc câu trong câu có 여간 phải chia ở hình thức phủ định.

Ý nghĩa: Sử dụng để khẳng định một sự việc hay tính chất nào đó không như mức độ bình thường và cũng nhằm nhấn mạnh mức độ đó.

hoc tieng han cung sai gon vinaVí dụ:

한국말을 배우기가 여간 힘들지 않습니다.

(han-kuk-ma-rưl be-u-ky-ka yo-kan him-tưl-chi an-sưm-ni-ta.)

Học tiếng Hàn không phải vất vả bình thường.

(Ý nói là: Học tiếng Hàn rất vất vả.)

성격을 바꾸기란 여간 어려운 일이 아니에요.

(song-kyo-kưl ba-cu-ki-ran yo-kan o-ryo-un y-ry a-ny-ê-yô)

Thay đổi tính cách không phải là chuyện khó bình thường.

(Ý nói là: Thay đổi tính cách là chuyện rất khó.)

우리 사장님은 여간 부자가 아니에요.

(u-ri sa-chang-ni-mưn yo-kan bu-cha-ka a-ni-ê-yô)

Giám Đốc chúng tôi không phải là người giàu bình thường.

(Ý nói là: Giám Đốc rất giàu.)

Chú ý: 여간 chỉ sử dụng trong câu phủ định.

Chuyên mục "Hình thức phó từ phủ định 여간" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news