Home » Biểu hiện số đếm trong tiếng Hàn
Today: 17-07-2019 17:28:35

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Biểu hiện số đếm trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 15-01-2019 14:38:35)
           
Trong tiếng Hàn có hai hệ số đếm được song song, vì thế khi sử dụng số đếm của tiếng Hàn cũng không hề đơn giản. Ngoại ngữ Saigon Vina sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các biểu hiện số đếm trong tiếng Hàn.

Biểu hiện số đếm trong tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, có hai hệ số đếm được sử dụng song song, đó là số thuần Hàn ( 하나, 둘, 셋, ...등) và số Hán Hàn (일, 이, 삼, 사, ...). 

Số thuần Hàn

Được dùng để đếm 'số lượng từng cái một', chủ yếu được dùng khi nói về các số lượng nhỏ và dùng trong các trường hợp đặc biệt như khi nói về tuổi, nói giờ và giây trong khi nói thời gian. 

so dem tieng hanSố Hán Hàn

Được dùng để nói về một số lượng đã được định sẵn' nên được dùng khi nói 'ngày, tháng, năm,' địa chỉ, số điện thoại, số phòng, giá cả, nói phút trong khi nói thời gian và khi đếm các số lượng lớn. 

Trên thực tế, trong tiếng Hàn mặc dù có nhiều trường hợp phân biệt rõ ràng việc nên sử dụng số Hán Hàn hay số thuẩn Hàn. Tuy nhiên, do số từ lại được sử dụng với các danh từ đơn vị để chỉ số lượng nên có những trường hợp có thể dùng cả hai loại số đếm. 

Khi đó thật khó có thể phân biệt trường hợp nào là chính xác hơn. Đặc biệt khi sử dụng cùng với danh từ đơn vị chỉ số lượng thì thông thường với số lượng nhỏ dùng số thuần Hàn, với số lượng lớn dùng số Hán Hàn . 

Ngoài ra, khi danh từ chỉ đơn vị là từ Hán Hàn thì dùng số Hán Hàn, còn danh từ chỉ đơn vị là từ thuần Hàn thì dùng với số thuần Hàn .

Chuyên mục "Biểu hiện số đếm trong tiếng Hàn" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp. 

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news