Home » Ngữ pháp V- (으)ㄹ 수 있다/없다
Today: 21-07-2019 07:22:02

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp V- (으)ㄹ 수 있다/없다

(Ngày đăng: 16-04-2019 12:02:48)
           
Ngữ pháp V- (으)ㄹ 수 있다/없다 trong tiếng Hàn diễn tả khả năng thực hiện hành động nào đó, mang nghĩa có thể hoặc không thể.

Ngữ pháp V- (으)ㄹ 수 있다/없다

(으)ㄹ 수 있다/없다 diễn tả chủ ngữ có khả năng thực hiện hành động nào đó.

Ngữ pháp V- (으)ㄹ 수 있다한국말을 할 수 있어요.

Tôi có thể nói tiếng Hàn Quốc.

무슨 운동을 할 수 있어요?

Bạn có thể chơi môn thể thao nào?

(으)ㄹ 수 없다 diễn tả chủ ngữ không có khả năng thực hiện hành động nào đó.

미안해요. 만날 수 없어요.

Xin lỗi. tôi không thể gặp bạn được.

길이 막혀서 갈 수없어요.

Kẹt xe nên tôi không thể đi được.

Với gốc động từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc ㄹ, sử dụng –ㄹ 수 있다/없다, với gốc động từ kết thúc bằng phụ âm, sử dụng –을 수 있다/없다.

Chuyên mục "Ngữ pháp V- (으)ㄹ 수 있다/없다" do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại ngữ Saigon Vina tổng hợp.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news