Home » Ngữ pháp 도록 trong tiếng Hàn
Today: 17-09-2019 12:07:29

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Ngữ pháp 도록 trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 13-06-2019 21:36:16)
           
Ngữ pháp 도록 trong tiếng Hàn kết hợp với động từ và một số tính từ có tính hành động, có chức năng biến mệnh đề đi trước thành trạng ngữ.

Ngữ pháp 도록 trong tiếng Hàn

Ý nghĩa: Diễn tả hành động đi trước đạt đến một địa điểm nào đó. Trong câu khi dùng chung với '하다' thì mang nghĩa giống với thể sai khiến. 

Trường hợp diễn tả đạt đến một điểm thời gian hay không gian cũng như một điểm khác.

Ví dụ: 

그는 12 시가 되도록 안 들어왔어요.

Anh ấy đã không trở về đến mãi tận 12 giờ.  

우리들은 밤새도록 술을 마셨어요.

Chúng tôi đã uống rượu đến khuya.

학생들은 목이 터지도록 응원을 했습니다. 

Các bạn học sinh ủng hộ đến khàn cổ.

Ngữ pháp 도록 trong tiếng Hàn Trường hợp kết hợp với '하다' hay vị ngữ khác vào sau '-도록' để diễn tả ý nghĩa sai khiến. 

Có thể hoán đổi với vĩ tố '게' tạo nên sự sai khiến.

Ví dụ:

병이 빨리 낫도록 치료를 열심히 합니다.

Tôi cố gắng chữa trị để bệnh mau khỏi.

고장나지 않도록 조심해서 쓰세요.

Hãy dùng cẩn thận kẻo hư.

잊어버리지 않도록 날마다 연습합시다. 

Chúng ta hãy luyện tập hằng ngày để không bị quên.

Trường hợp dùng '도록 하다' với chủ ngữ là ngôi thứ 1 hoặc ngôi thứ 2, được dùng với nghĩa sai khiến, nhấn mạnh ý muốn của chủ ngữ.

Ví dụ: 

이제부터는 저금을 하도록 하겠어요.

Từ nay tôi sẽ để dành tiền.

선생님의 말씀대로 하도록 하겠어요.

Em sẽ làm theo lời thầy dạy bảo.

자극적인 음식을 피하고 충분히 쉬도록 하십시오. 

Tránh thức ăn có tính kích thích và hãy nghỉ ngơi đầy đủ.

Bài viết ngữ pháp 도록 trong tiếng Hàn được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news