Home » Tính từ 같다 trong tiếng Hàn
Today: 17-09-2019 11:49:02

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Tính từ 같다 trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 12-06-2019 15:29:19)
           
Tính từ 같다 trong tiếng Hàn được dùng làm vị ngữ trong câu có 2 danh từ, diễn tả chủ ngữ tương tự, có tính chất giống với danh từ đứng trước '같다'.

같다 Làm vị ngữ trong câu có 2 danh từ.

Ý nghĩa: Nếu có trợ từ '와/과' gắn với danh từ trước '같다' thì chủ yếu diễn tả sự phán đoán có tính đoán định của người nói. Nếu không có trợ từ '와/과' trước '같다' thì diễn tả sự phán đoán có tính giả định hoặc ví von của người nói.

Tính từ 같다 trong tiếng Hàn Ví dụ:

너는 정말 영화배우 같다.

Bạn giống diễn viên điện ảnh thật đó.

말을 잘 못하니까 바보 같지요?

Nói không được nên giống đồ ngốc nhỉ?

입던 것인데 손질하니까 새옷 같아요.

Đồ từng mặc nhưng giữ kỹ nên như đồ mới vậy.

언니를 만난 것이 꿈 같다.

Gặp được chị như một giấc mơ vậy.

Bài viết tính từ 같다 trong tiếng Hàn được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news