Home » Đại từ 아무 trong tiếng Hàn
Today: 17-09-2019 12:17:55

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Đại từ 아무 trong tiếng Hàn

(Ngày đăng: 12-06-2019 15:31:52)
           
Đại từ 아무 trong tiếng Hàn là từ chỉ người hay sự vật, dùng khi diễn tả không nhất thiết chỉ định một thứ. Tùy vào kết hợp với trợ từ nào mà nghĩa trong câu sẽ khác đi.

Đại từ 아무 trong tiếng Hàn

Trường hợp gắn với trợ từ '-나' vào và dùng dưới dạng '아무나'.

Ví dụ: 

아무나 한 사람만 오십시오. 

Bất kỳ một người nào hãy đến đây.

Đại từ 아무 trong tiếng Hàn 돈만 내면 아무나 들어갈 수 있습니다.

Chỉ cần đưa tiền thì bất cứ ai cũng có thể vào được.

이 개는 아무나 보고 꼬리를 젓는다.

Con chó này gặp bất cứ ai cũng vẫy đuôi cả.

먹고 싶은 사람이면 아무나 먹어도 돼.

Nếu ai muốn ăn thì bất cứ ai cũng có thể ăn được.

Trường hợp gắn trợ từ '-도' vào và dùng dưới dạng '아무도'.

Ví dụ:

시간이 되었는데 아무도 안 왔어요?

Đã đến giờ mà chẳng có ai đến à?

담배 피우는 사람이 아무도 없어요.

Không người nào hút thuốc cả.

질문을 했는데 아무도 대답을 안 해요.

Tôi đặt câu hỏi nhưng không ai trả lời hết.

나를 찾는 사람이 아무도 없었다.

Chẳng có ai tìm tôi cả.

Bài viết Đại từ 아무 trong tiếng Hàn được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Hàn Sài Gòn Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news