Home » Cách 6 trong tiếng Nga
Today: 16-12-2018 17:16:06

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Cách 6 trong tiếng Nga

(Ngày đăng: 16-01-2018 11:56:21)
           
Danh từ tiếng nga được chia làm 6 cách. Cách 6 (предложный падеж) trong tiếng Nga được sử dụng trong trường hợp nào, và cách biến đổi danh từ sang cách 6 ra sao...

Cách 6 trong tiếng Nga gọi là giới cách, được sử dụng trong câu hỏi Где? О ком? О чём?

Danh từ tiếng Nga trong cách 6 biến đổi dựa vào đuôi của danh từ theo giống. Cụ thể:

- Danh từ giống đực có kết thúc là -phụ âm, ,  chuyển sang cách 6 biến đổi thành.

Ví dụ: город - в городe

          словарь - в словаре

          музей-  в музее

- Danh từ giống đực có kết thúc là -ий chuyển sang cách 6 biến đổi thành -ии.

- Danh từ giống cái có kết thúc -a sang cách 6 biến đổi thành -e.

cach 6 trong tieng nga

Ví dụ: Москва - в Москве

           деревня - в деревне

- Danh từ giống cái có kết thúc-ия chuyển sang cách 6 biến đổi thành .

Ví dụ: тетрадь - в тетради

            Россия - в России

- Danh từ giống trung có kết thúc bằng nguyên âm -o-e chuyển sang cách 6 biến đổi thành -e.

Ví dụ: письмо - в письме

           поле - в поле

- Danh từ giống trung có kết thúc bằng -ие chuyển sang cách 6 biến đổi thành -ии.

Ví dụ: общежитие - в общежитии

           упражнение - в упражнении

Tuy nhiên một số danh từ khi chuyển sang cách 6 sẽ có đuôi -y.

Ví dụ:

 

что?
где?
шкаф +y шкафy
лес +y лесy
сад +y садy
аэропорт +y аэропортy
мост +y мостy
берег +y берегy
год +y годy
ряд +y ряду
угол +y углу

Chuyên mục "Cách 6 trong tiếng Nga" được biên soạn bởi phòng đào tạo trung tâm tiếng Nga SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news