Home » Conditionnel présent trong tiếng Pháp
Today: 21-07-2019 07:48:36

| Yêu và sống

Thứ Năm, 03 11 2011 11:41

Conditionnel présent trong tiếng Pháp

(Ngày đăng: 20-03-2019 11:24:06)
           
Conditionnel présent được dùng phổ biến trong tiếng Pháp. Nó giúp chúng ta diễn đạt sự mong muốn, đưa ra một lời mời lịch sự, một lời khuyên,...

I. Cấu trúc của "Conditionnel présent"

Conditionnel présent = Radical du future simple + terminaison de l'imparfait.

Ví dụ:

- Parler → je parlerai → Conditionnel présent 

Je parlerais

Nous parlerions

Tu parlerais

Vous parleriez

Il/Elle parlerait

Ils/Elles parleraient

- Venir → je viendrai → Conditionnel présent   

Je viendrais

Nous viendrions

Tu viendrais

Vous viendriez

Il/Elle viendrait

Ils/Elles viendraient

II. Cách dùng của "Conditionnel présent"

1. "Conditionnel présent" diễn đạt một mong muốn, yêu cầu lịch sự.

Ví dụ:

- je voudrais un stylo. (Tôi muốn một cây bút)

- Pourriez- vous ouvrir la porte? (Bạn có thể mở cửa được không?)

Conditionnel présent trong tiếng Pháp2. "Conditionnel présent" diễn đạt một mong muốn.

Ví dụ:

- J'aimerais devenir professeur. (Tôi muốn trở thành một giáo viên).

- J'adorais être riche. (Tôi muốn giàu).

3. "Conditionnel présent" diễn đạt lời khuyên.

Ví dụ: 

- Il fait froid. Tu devrais porter un manteau. (Trời lạnh, bạn nên mang theo áo khoác).

4. "Conditionnel présent" diễn đạt một thông tin không xác thực.

Ví dụ: 

- Le président de l'entreprise serait sur le point de démissionner. (Giám đốc của công ty sẽ từ chức).

5. "Conditionnel présent" diễn đạt một giả thiết mà kết quả không thực hiện được hoặc khó thực hiện được.

Ví dụ:

- Si j'étais toi, je n'irais pas au cinéma avec Paul. (Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không đi xem phim với Paul).

Si + imparfait conditionnel présent

Ví dụ:

- Un homme rich dit: "Si j'ai de l'argent, j'acheterai cette maison". (Một người đàn ông giàu nói: "Nếu tôi có tiền tôi sẽ mua ngôi nhà này").

- Un homme pauvre dit: "Si j'avais de l'argent, j'acheterais cette maison". (Một người đàn ông nghèo nói: "Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua ngôi nhà này").

Chuyên mục "Conditionnel présent trong tiếng Pháp" được biên soạn bởi giáo viên Trung tâm tiếng Pháp SaiGon Vina.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Related news