Home » Kiến thức tiếng Anh biên soạn bởi trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, thành ngữ.
Today: 21-06-2019 02:42:07

A2 Key for Schools

Cấu trúc kỳ thi A2 Key for Schools do đại học Cambridge tổ chức 2019. Chứng chỉ này giúp thí...
 • Veer off and veer of sth

  Veer off and veer of sth được sử dụng với ý nghĩa là rẽ hướng, xoay vòng một cái gì đó. Sau đây là...
 • Get down

  Get down là một cụm động từ mang nhiều nghĩa như thất vọng, kiệt sức, xuống, rời đi,...dưới đây...
 • Pore, pour, poor

  Pore, pour, poor được hiểu theo nghĩa là nghiền ngẫm, đổ, rót, túng thiếu. Sau đây là cách phát âm và...
 • Large, Great & Big

  Large, Great & Big là những tính từ mang ý nghĩa là to lớn, khổng lồ, rộng lớn...mỗi từ được dùng...
 • Fall about and fall apart

  Fall about and fall apart là hai cụm động từ. Fall about có y nghĩa cười nhiều, fall apart có ý nghĩa vỡ...
 • Idioms with Fault

  Fault có nghĩa là sự thiếu sót, khuyết điểm, lỗi lầm, chịu trách nhiệm cho một vấn đề hoặc sự...
 • Cách dùng Change sth back - Change over

  Change là một động từ, mang nghĩa chỉ sự thay đổi hoặc làm chuyện gì thay đổi khác đi. Dưới đây...
 • Carcass, corpse, body & cadaver

  Carcass, corpse, body & cadaver là những danh từ đều nói về cơ thể người và động vật được sử...
 • See someone do và See someone doing

  See someone do là chứng kiến ai làm việc gì đó, chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra sự việc. See...
 • How often, often & several times

  How often, often & several times là những từ chỉ mức độ tần suất nhưng mỗi từ chỉ một mức tần...
 • Idioms with Depth

  Depth là một danh từ dùng để chỉ chiều sâu (bề sâu, độ sâu, độ dày) dưới đây là cách dùng...
 • Idioms with Flag

  Flag là một danh từ có nghĩa lá cờ đại diện cho một quốc gia, nhưng khi flag trong một câu thành ngữ...
 • Idioms with Donkey

  Thành ngữ với Donkey dùng để chỉ khoảng thời gian dài dằng dặc và sự chán ngắt trong công việc,...
 • Idioms with Block

  Trong tiếng Anh thì Block mang ý nghĩa là phong tỏa, làm trở ngại và đây là động từ. Tùy hoàn cảnh,...
 • Cách dùng của Many

  Many dùng trong tất cả các loại câu khẳng định, phủ định, nghi vấn và được sử dụng với danh...
 • Free or Freely

  Free nghĩa thông dụng là tự do, freely là một trạng từ cùng nghĩa của free những vị trí trong câu lại...
 • Phân biệt Imply and Infer

  Imply có nghĩa là ngụ ý, ám chỉ, gợi ý, tức nói bóng, nói gió chứ không nói thẳng ra. Infer có nghĩa...
 • Band or Tape

  Band có nghĩa là dải, băng hoặc nẹp nhưng khi một band được làm bằng chất có từ tính dùng để ghi...