Home » Kiến thức tiếng Anh biên soạn bởi trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, thành ngữ.
Today: 21-06-2019 03:10:27

A2 Key for Schools

Cấu trúc kỳ thi A2 Key for Schools do đại học Cambridge tổ chức 2019. Chứng chỉ này giúp thí...
 • Idioms with Feet

  Trong tiếng anh Feet số nhiều là Foot mang nghĩa là bàn chân, bước đi, dùng làm đơn vị đo,... Dưới...
 • Idioms with Behalf

  Thành ngữ với behalf có nghĩa giúp đỡ ai đó, người đại diện hoặc người phát ngôn của ai đó....
 • Crank sth out, crank sth up

  Crank sth out có nghĩa sản xuất một cái gì đó mà không cần chăm sóc đặc biệt hoặc nỗ lực; Crank...
 • Cách dùng Cross over

  Cross over là cụm động từ có nghĩa đi từ một phía đến phía khác, thay đổi phong cách này sang phong...
 • Idioms with Doubt

  Doubt trong tiếng Anh vừa làm danh từ vừa làm động từ với nghĩa tương tự nhau (Sự nghi ngờ, không...
 • Idioms with Earn

  Trong tiếng Anh "Earn" là một từ khá thông dụng với nghĩa kiếm được (tiền...), giành được (phần...
 • Phân biệt National or nationalist trong tiếng Anh

  National có nghĩa là quốc gia, dân tộc, dùng để mô tả những gì thuộc về quốc gia hoặc đặc trưng...
 • Cách dùng của Dress

  DRESS là danh từ mang nghĩa là quần áo, y phục của phụ nữ, áo đầm. Dưới đây là một số cách dùng...
 • Cách dùng của Close up

  Close up là một cụm động từ có nghĩa đóng hẳn, đóng hoàn toàn cái gì, tiến lại gần nhau. Dưới...
 • Idioms with French

  French là tính từ khi trong câu thành ngữ có nghĩa nói xin lỗi, chuồn êm, đi êm. Dưới đây là hai cách...
 • Phân biệt Pace và Plod và Trudge trong tiếng Anh

  Pace và Plod và Trudge đều có nghĩa là những động từ nói đến hành động bước đi. Cùng Sài Gòn Vina...
 • Cách dùng của Laugh

  LAUGH được hiểu theo nghĩa là tiếng cười, sự việc đáng để cười. Cùng Sài Gòn Vina tìm hiểu sâu...
 • Idioms with Count

  Bài viết thành ngữ với Count dùng để nhấn mạnh sự đếm và tính toán, dưới đây là một số cách...
 • Idioms with Language

  Language là một danh từ có nghĩa ngôn ngữ, tiếng nói. Dưới đây, là những cách dùng của Language trong...
 • Idioms with Gear

  Trong tiếng Anh "Gear" vừa là danh từ, nội động từ và cả ngoại động từ nên chúng đều mang nghĩa...
 • Cách dùng của Chip

  CHIP được hiểu theo nghĩa là những mảnh vụn, mảnh vỡ, vi mạnh. Dưới đây là một số cách sử...
 • Idioms with Firm

  Firm là tính từ có nghĩa chắc, vững chắc, giữ vững, kiên định, không thay đổi. Tuy nhiên, trong từng...
 • Idioms with Bat

  BAT được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Cùng Sài Gòn Vina tìm hiểu kĩ về cách dùng của BAT đi cùng...