Home » Kiến thức tiếng Anh biên soạn bởi trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, thành ngữ.
Today: 21-06-2019 03:02:22

A2 Key for Schools

Cấu trúc kỳ thi A2 Key for Schools do đại học Cambridge tổ chức 2019. Chứng chỉ này giúp thí...
 • Idioms with Labour

  Trong tiếng Anh "Labour" là danh từ dùng để chỉ nhóm người lao động (nhân công, lực lượng lao...
 • Drop out, drop over, drop sth around

  Drop là động từ có nhiều nghĩa bỏ hoặc ngưng một điều gì đó, gửi một thứ cho ai, mất những...
 • Cách dùng của Cry

  Cry là một danh từ mang nghĩa tiếng kêu, tiếng la, tiếng hò hét, lời kêu gọi,... Dưới đây là một...
 • Cách dùng Cut trong tiếng Anh

  Cut là một động từ có nhiều nghĩa và nó cũng có thể kết hợp với nhiều từ khác nhau để tạo...
 • Idioms with Confidence

  Confidence là một danh từ có nhiều nghĩa liều lĩnh, tin cậy, tin tưởng, quả quyết,... dưới đây là...
 • Idioms with Excuse

  Excuse trong tiếng anh dùng để bày tỏ một sự hối lỗi theo phép lịch sự (lời xin lỗi, thứ lỗi, tha...
 • Idioms with Fight

  Fight là một danh tư có nghĩa đấu tranh, chiến đấu, mâu thuẫn, kháng lại, chống cự,... Dưới đây...
 • Cách dùng fill out, fill up

  Fill out và fill up đều là hai cụm động từ. Fill out có nghĩa điền vào, lớn hơn; Fill up có nghĩa đổ...
 • Cách dùng Fall into sth

  Fall into sth là một cụm động từ có nghĩa bắt đầu làm một cái gì đó, thường không có ý định...
 • Come up to sth, Come up with sth

  Come là một nội động từ mang nhiều nghĩa khác nhau như đi đến, đi tới, sắp tới, thành ra, hóa...
 • Phân biệt acknowledge, admit và confess

  Acknowledge, admit và confess là những động từ: đồng ý, chấp nhận sự thật của cái gì, điều gì....
 • Idioms with Forces

  Thành ngữ với Forces thường dùng để nhấn mạnh một hành động nói về quyền lực, sức mạnh......
 • Idioms with Effect

  Effect là một động từ có nghĩa thực hiện, làm cho cái gì xảy ra. Tuy nhiên, trong những trường hợp...
 • Cách dùng Cool off

  Cool off là một cụm động từ có ý nghĩa trở nên bình tĩnh hơn. Dưới đây là cách dùng cool off trong...
 • Idioms with Comparison

  Comparison là một danh từ có nghĩa so sánh, đối chiếu,... Dưới đây là cách dùng của Comparison, khi...
 • Idioms with Ends

  Ends là danh từ có nhiều nghĩa giới hạn, sự kết thúc, mục đích. Tuy nhiên, trong một câu thành ngữ...
 • Idioms with Burn

  Burn là một danh từ có nhiều nghĩa: dòng suối, vết bỏng, vết cháy, thiêu,... dưới đây là cách dùng...
 • Cách dùng meet up

  Meet up là một cụm động từ có ý nghĩa gặp ai đó sau khi đã được sắp xếp. Dưới đây là những...