Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận.
Today: 16-12-2018 11:30:18

Better or Had better

Dưới đây là cách dùng Better và Had better, better là dạng so sánh hơn, had better có nghĩa là...