Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận.
Today: 23-06-2017 22:37:24

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi xin việc

I’m a careful and hard-working person...dưới đây là các mẫu câu, cụm từ, đoạn hội thoại giới...
 • to aim at sb/sth

  To aim at sb/sth: Chỉ/ chĩa vũ khí,viên đạn, một cú đá về hướng ai hay vật gì - to aim at sth; To aim at...
 • to abstain from sth, to admit to sth

  To abstain from sth có nghĩa là kiềm chế hay nhịn cái đó vì nó không tốt cho sức khỏe hoặc vì nó bị...
 • to abide by sth, to abound in

  To abide by sth có nghĩa là chấp nhận và tuân theo quy định, luật, sự giao ước hay quyết định...
 • to adhere to sth

  to adhere to sth có nghĩa là hành động theo quy định hoặc luật lệ riêng biệt, hàng loạt những chỉ...
 • add to sth, add up, add together

  Bạn đang tìm hiểu cách dùng ADD TO STH - Dưới đây là cách dùng ADD và ví dụ cụ thể;add to sth, add up,...
 • to add up to sth, amount to sth

  Cách dùng to add up to sth, amount to sth và các ví dụ cụ thể về to add và amount to sth...
 • Tính từ Good

  A good deal: thường xuyên, nhiều. Ex: He travelled in India a good deal when he was young. Khi còn trẻ ông ấy đi...
 • to call up

  TO CALL UP có nghĩa là gọi điện thoại tới ai hay nơi nào đó - to call sb up; to call sth up
 • to call out

  Bạn đang tìm hiểu về nghĩa cụm từ to call out? He called out to her, but she carried on walking; to call sth out
 • cách dùng look after

  Bạn đang tìm hiểu cách dùng LOOK AFTER? Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết về cách dùng và ví...
 • Cách sử dụng Look at

  Cách sử dụng từ “LOOK AT” trong tiếng Anh ,Nghĩ về, đắn đo, tìm hiểu, học hỏi thứ gì. The...
 • Tìm hiều về Bad blood, Bad Language, A bad lot

  Bad blood /blʌd/ (between A and B), Meaning: feelings of hatred or strong dislike - Cảm giác hận thù, căm ghét
 • Nghĩa của từ account for

  Bạn đang tìm hiểu về ACCOUNT FOR - To be the explanation or cause of something: để giải thích hoặc nói về...
 • cách dùng call on

  Bạn đang tìm hiểu cách sử dụng CALL ON? Dưới đây là những hướng dẫn sử dụng call on; to call on sb,...
 • to call sth off

  Bạn đang tìm hiểu về nghĩa của cụm từ to call sth off và to call sb off? to call sth off: to cancel or abandon...
 • to call in

  bạn đang tìm hiểu về cách sử dụng TO CALL, dưới đây là hướng dẫn về cách sử dụng to call in
 • Nghĩa của từ believe in

  Bạn đang tìm hiểu nghĩa của BELIEVE IN - To feel sure that somebody/sthing exists: tin vào điều gì đó là có...
 • to call for

  Bạn đang tìm hiểu về to call sth/sb down và to call for; Dưới đây là những hướng dẫn cụ thể và các...