Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận. | tong-hop-kien-thuc-tieng-anh--ngu-phap-tu-vung-mau-cau-viet-luan-
Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Anh: Ngữ pháp, từ vựng, mẫu câu, viết luận.
Today: 18-08-2018 21:29:10

Từ vựng khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ

Tiếng Anh là ngôn ngữ chung của Anh và Mỹ. Tuy nhiên vẫn còn có những khác biệt về từ vựng...
 • While và Whereas

  Dùng While và Whereas để chỉ sự tương phản trực tiếp - A trái ngược hoàn toàn với B. While và whereas...
 • Whether or not và mệnh đề if

  WHETHER OR NOT diễn tả ý dù điều kiện thế nào chăng nữa, kết quả vẫn như nhau - trời có lạnh hay...
 • In case và In the event that

  IN CASE và IN THE EVENT diễn tả ý việc gì sẽ xảy ra hoặc không xảy ra - In case và In the event that có...
 • Cách dùng only if, unless

  Ta dùng ONLY IF diễn tả rằng chỉ có một điều kiện duy nhất dẫn đến kết quả cụ thể - The picnic...
 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

  Bạn đang khó khăn với MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN; Phân tích dưới đây sẽ giúp bạn hiểu...
 • Than or then

  THAN OR THEN nhiều người viết tiếng Anh lẫn lộn giữa hai từ này là do cách phát âm khá giống nhau....
 • cách dùng although,though, even although

  CÁCH DÙNG ALTHOUGHT,THOUGH VÀ EVEN ALTHOUGH một cách hiệu quả; Sau although chúng ta sử dụng một chủ ngữ...
 • There or their or they are

  THERE OR THEIR OR THEY ARE dù phát âm giống nhau, nhưng có chức năng khác nhau trong câu. Their là hình thức...
 • Theory or hypothesis

  heory có nghĩa: lý thuyết, nguyên lý, học thuyết…là tập hợp những suy nghĩ và lập luận nhằm giải...
 • Cách dùng Thought or idea

  Thought có nghĩa: tư tưởng, ý nghĩ, tư duy, phản ánh những khái niệm ban đầu trong tư duy. Almost as if he...
 • Dùng danh từ làm bỗ nghĩa

  DANH TỪ DÙNG BỖ NGHĨA sử dụng như thế nào? những ví dụ sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dùng danh...
 • Danh từ không đếm được

  Bạn muốn tìm hiểu thêm về DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC; Dưới đây là những bài học về danh từ...
 • Các danh từ không đếm được thường gặp

  Bạn đang khó khăn với CÁC DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC THƯỜNG GẶP, những phân tích dưới đây sẽ...
 • Cách dùng A/an/The và some

  CÁCH DÙNG CƠ BẢN A/AN/THE VÀ SOME - với danh từ chung chúng ta dùng A hoặc không dùng gì; Danh từ đếm...
 • cách dùng mạo từ

  General Guidelines for Article Usage: Nguyên tắc chung về CÁCH DÙNG MẠO TỪ - Dùng THE khi biết rõ người hay...
 • từ và cụm từ chỉ số lượng

  Bạn đang tìm hiểu về TỪ VÀ CỤM TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG, nhưng bạn không biết nó gồm những từ và...
 • to admit to sth

  To admit to sth có nghĩa là thừa nhận bạn đã làm gì sai tria hoặc bất hợp pháp...
 • to add up to sth, amount to sth

  Cách dùng to add up to sth, amount to sth và các ví dụ cụ thể về to add và amount to sth...