Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Hoa: Văn phạm, từ vựng, thành ngữ, chữ viết.
Today: 28-06-2017 05:39:36

Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề gia đình

侄女 zhí nǚ cháu gái(con của anh chị em); 堂兄 táng xiōng anh họ( con trai của anh em bố);...