Home » Kiến thức tiếng Hoa biên soạn bởi trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina: Văn phạm, từ vựng, thành ngữ, chữ viết.
Today: 22-11-2019 15:16:10

Học tiếng Trung mất bao lâu?

Nếu bạn học chịu khó thì khoảng 2 khóa là có thể giao tiếp căn bản, nhưng việc HỌC TIẾNG...