Home » Kiến thức tiếng Hoa biên soạn bởi trung tâm tiếng Hoa Sài Gòn Vina: Văn phạm, từ vựng, thành ngữ, chữ viết.
Today: 15-09-2019 21:35:15

Chủ đề mua sắm tiếng Trung

Tôi muốn mua một món quà. 我要买一个礼物。 wŏ yào măi yī gè lĭ wù; Nhưng mà đừng có...