Tổng hợp kiến thức tiếng Hoa: Văn phạm, từ vựng, thành ngữ, chữ viết. | tong-hop-kien-thuc-tieng-hoa--van-pham-tu-vung-thanh-ngu-chu-viet-
Home » Tổng hợp kiến thức tiếng Hoa: Văn phạm, từ vựng, thành ngữ, chữ viết.
Today: 16-08-2018 20:51:55

Từ vựng tiếng Trung trong văn phòng

1. 办公室 (Bàngōngshì) : Văn phòng; 2. 行政人事部 (xíngzhèng rénshì bù) : Phòng hành chính nhân...